Nyheter

Så rekryterar du rätt

Det kräver precision och förarbete. Det är en långsiktig investering som måste klaffa. <br></br> — Att rekrytera är ett stort affärsbeslut, säger ledarskapskonsulten Kristin Holmberg.

Som chef ska man vara noggrann inför en rekrytering. Det anser Kristin Holmberg, delägare av konsultföretaget Doppia som bland annat lär ut hur man rekryterar på rätt sätt.
— Att skaffa rätt medarbetare är grunden för ett bra företag, säger hon.

Att rekrytera handlar ofta om att genomgå en process som inkluderar intervjuer och referenskollar. Att hoppa över något steg kan bli dyrbart.

— Det är hur vanligt som helst att man slarvar. Det kan till exempel handla om att man som arbetsgivare sitter en hel intervju och pratar om hur det är på arbetsplatsen, istället för att fråga ut den intervjuade.

Ett annat vanligt misstag är att inte utnyttja referenserna på rätt sätt. Enligt Kristin Holmberg används referenserna ofta för att bekräfta det man redan bestämt.

— Istället ska man ringa tidigare i processen, när det är två, tre sökande kvar, för att få kompletterande information. Sedan gäller det att ställa rätt frågor. Istället för, vad är Lisas styrkor, kan man fråga: På vår arbetsplats kommer Lisa att ställas inför dessa problem, hur kommer hon att lösa det?

Ska man lita på sin magkänsla?
— Man ska behärska den. Det är så lätt att dras med om något känns bra. Det kan handla om att jag som arbetsgivare känner den sökande, eller att vi vuxit upp på samma ställe. Det kan göra att jag blir blind för bristerna.

Kristin Holmberg pratar om behovet av verktyg för att hålla magkänslan i skick. Det kan vara ett Excel-dokument där alla krav den sökande måste uppfylla radas upp. Sedan kollas varje sökande av mot listan.

Kronologiska tips för arbetsgivaren vid en intervju

1. Fokusera på den som intervjuas. Var nyfiken och fråga om intressen, styrkor och svagheter.

2. Bli mer konkret.Fråga om eventuella oklarheter kring cv och ansökningsbrev.

3. Frågavad personen vet och tänker om företaget.

4. Tackaoch förklara vad som händer härnäst.