Nyheter

Så rekryterar konsulterna

Konsultföretagen slåss om civilingenjörerna. Men strategierna för att rekrytera ser lite olika ut på företagen. WSP uppvaktar aggressivt sina konkurrenters kollegor och Grontmij skickar sin vd till studentmässor.

Grontmij har som mål att växa med ungefär 350 personer fram till slutet av nästa år. Framför allt behöver företaget ingenjörer, med alla inriktningar.
— En väldigt viktig rekryteringskanal är våra egna medarbetare. Vi har en finder’s fee internt som innebär att man får 20 000 kronor om man tipsar om någon som sen blir anställd, berättar Katarina Svärdhult, personalchef på Grontmij.

WSP har tidigare haft tipspengar men har övergivit det.
— Det blev en felaktig drivkraft. Det blev en del felrekryteringar, säger Siv Axelsson, personaldirektör på WSP.

De tre stora konsultföretagen WSP, Sweco och Grontmij arbetar alla aktivt mot lärosätena för att locka till sig nyutexaminerade civilingenjörer. Sweco har dessutom fått höra av sina nyanställda att företagets gästföreläsningar på högskolorna är ett framgångsrikt sätt att rekrytera.

Grontmij har som strategi att skicka både höga chefer och unga konsulter till studentmässorna. Företaget skickade till och med sin vd till arbetsmarknadsdagarna Armada på Kungliga tekniska högskolan och Arkad på Lunds tekniska högskola.
— Det var vi ensamma om både på KTH och LTH. Det ger ett signalvärde, att studenterna är viktiga för oss, säger Jonas Mjöbäck, kommunikationschef på Grontmij.

Sweco nyanställde förra året cirka 400 personer. I år vill företaget växa i samma takt eller ännu snabbare.
— Sedan förra året försöker Sweco få alla sina chefer att arbeta aktivt med rekryteringsfrågan. Det är särskilt viktigt i goda tider när det är stor omsättning på personal, menar Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Även WSP behöver rekrytera för att ersätta personal som tros lämna företaget. I år räknar WSP med att behöva nyanställa 350 personer, 250 av dem behövs för att ersätta anställda som tros säga upp sig.

I sin jakt på erfarna konsulter håller WSP järnkoll på medarbetarna hos konkurrenterna och kan vara ganska aggressivt i sina försök att locka över dem.
— I småstäder och medelstora städer vet vi precis vilka vi vill ha. Vi uppvaktar dem genom rekryteringsföretag och väntar på rätt tillfälle. Folk har ju en tendens att vilja göra något annat efter några år, säger Siv Axelsson.

Sweco upplever att de områden som är svårast att rekrytera till är traditionella byggverksamheter som installation och konstruktion.
— Där utbildas inte folk i samma utsträckning. Det är ett branschproblem, säger Eva Nygren.

WSP tycker att en av de svåraste grupperna att hitta är ingenjörer med inriktning på spårprojektering.
— Det är en nisch där det utbildas för få, säger Siv Axelsson.

Konsultföretagen understryker också vikten av att förmå sin nuvarande personal att trivas och stanna.
— Den allra viktigaste rekryteringsbasen är våra egna medarbetare, genom att de ger en positiv bild av företaget. Därför jobbar vi mycket med företagskultur och våra anställdas möjlighet till utbildning och chanser att jobba med intressanta projekt, säger Eva Nygren på Sweco.