Miljö/hållbarhet

Så ska Byggnads öka jämställdheten i byggbranschen

Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Jämställdhetsarbetet går på tok för långsamt, tycker Byggnads och presenterar nu på Internationella kvinnodagen en plan med konkreta krav för att öka takten.

Efter bland annat kampanjen Stoppa machokulturen släpper nu Byggnads ett antal konkreta förslag för att öka jämställdheten inom byggbranschen.  

– Arbetet för en jämställd byggbransch gå på tok för långsamt. Branschen behöver se sig själv i spegeln en bra stund. Vi måste få in hela befolkningen, inte bara halva. Jämställdhetsplanen blir en konkret 2-do list i våra krav mot politiken, i kommande avtalsrörelser men också i vårt interna arbete, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Det här vill Byggnads:

  • Jämställda kollektivavtal. Kollektivavtalen är könsneutrala. Men i en mansdominerad bransch som byggbranschen kan tolkningar av avtalen i praktiken begränsa jämställdheten. Avtalen behöver utvecklas och omfatta följande områden:
  • Jämställd arbetsmiljö. Alla arbetsplatser ska ha omklädningsrum för både kvinnor och män samt hygieniska toalettutrymmen med sanitetspåsar. Alla ska också ha tillgång till arbetsredskap och arbetskläder som passar, oavsett kön.
  • Föräldraskap som en del av arbetslivet. Det krävs en kulturförändring där kvinnor och män som vill vara föräldralediga inte diskrimineras. För att komma dit behövs en ökad föräldralön, extra tillägg vid VAB, mer arbetstidsförkortning och att VAB och föräldraledighet inte påverkar avtalspensionen.
  • Förbud mot sexuella trakasserier. Förebyggande åtgärder, förbud mot sexuella trakasserier och arbetsgivarens skyldighet att utreda behöver därför skrivas in i kollektivavtalet. Företag behöver också ta ett större ansvar för antidiskriminering i underentreprenörsleden.
  • Jämställd politik. Byggnads driver på i olika politiska frågor för ett mer jämställt samhälle och arbetsliv.
  • Höjda pensioner. Ojämställda löner betyder ojämställda pensioner. Garantipensionen behöver generellt höjas och eventuellt lönebortfall på grund av föräldraledighet, VAB och sjukskrivning ska kompenseras. Andra områden som skulle gynna jämställda pensioner är att avskaffa PPM och införa möjligheten att gå i pension tidigare för den som slitit ut kroppen på arbetet.
  • Höjd kapitalskatt. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar. Ändå minskar inte de ekonomiska skillnaderna, eftersom kapitalinkomsterna ökar desto mer. Det gör också att ojämlikheten mellan rika och fattiga i samhället ökar lavinartat. Höjd kapitalskatt ökar alltså både jämlikheten och den ekonomiska jämställdheten i Sverige.
  • Förstärkt välfärdssystem. Fungerande skola, förskola och äldreomsorg är viktiga för att stärka jämställdheten. Dels för att kvinnor i högre utsträckning arbetar i välfärden, dels för att kvinnor tar ett större ansvar för att till exempel ta hand om familjens barn eller äldre när välfärden inte räcker till.