Nyheter

Så ska byggplåtbranschen bli mer cirkulär

Sebastian Holmström, Inrego, Petra Jenning, Fojab, Tracy Makaraba, WSP, Anton Franker, Återbruksbyrån. Foto: Svensk Byggplåt
Sebastian Holmström, Inrego, Petra Jenning, Fojab, Tracy Makaraba, WSP, Anton Franker, Återbruksbyrån. Foto: Svensk Byggplåt

Svensk Byggplåt anlitar ett externs hållbarhetsråd och kompletterar dessutom med en intern återbrukskommitté för att växla upp sitt arbete inom återbruk.
– Det är vårt ansvar att göra hållbarhet till en faktisk och praktisk fråga, säger Johan Lindström, ordförande i Svensk Byggplåt och vd för Plåt & Ventforetagen.

Representanterna i den externa gruppen har, enligt Svensk Byggplåt, en gedigen kompetens och erfarenhet av praktiskt återbruk inom bygg- och arkitekturbranschen, men även inom IT-branschen. Målet med satsningen är att åstadkomma en praktisk förändring och att leverera en fungerande process för hur byggplåt kan återbrukas.

Saknas branschpraxis

Intresset för hållbarhet och en cirkulär affärsmodell har, enligt organisationen, länge varit stort, men det har inte funnits någon branschpraxis för hur det ska fungera i praktiken.

– Som branschorganisation är det vårt ansvar att göra hållbarhet till en faktisk och praktisk fråga. Därför startar vi både ett Advisory Board och en återbrukskommitté, som tillsammans ska gå till botten med hur vi kan göra skillnad. Med den här uppställningen av spetskompetens räknar vi med att hitta konkreta lösningar och processer för bland annat hur byggplåt kan återbrukas, säger Johan Lindström.

Uppskattar den breda kompetensen

Det externa hållbarhetsrådet består av Anton Franker, återbruksspecialist på Återbruksbyrån, Tracy Makaraba, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP, Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego samt Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på Fojab. Rådgivarna kommer att dela med sig av sin erfarenhet och kunskapsbredd inom miljö- och hållbarhet samt agera bollplank åt Svensk Byggplåts återbrukskommitté och medlemsföretag.

– Den här satsningen känns jättespännande, och jag ser fram emot arbetet i rådet. Jag uppskattar att gruppen har bred kompetens med olika perspektiv och erfarenheter av hållbarhetsarbete och återbruk. Förhoppningsvis kan vi tillsammans tänka bortom dagens strukturer och invanda mönster för att skönja nya vägar framåt, säger Petra Jenning, arkitekt på Fojab

Interna kommittén

Svensk Byggplåts interna återbrukskommitté består i ett första skede av representanter från medlemsföretagen Bevego, Rheinzink och Plåt & Ventföretagen. Representanternas uppgift är att kartlägga vilka behov och utmaningar som behöver lösas rent praktiskt för att branschen ska få till en fungerande återbruksprocess.