Nyheter

Så ska gamla industriområdet få liv igen

Gamla industriområdet mellan Vagnhallen Majorna och Älvsborgsbron ska nu förvandlas till en levande stadsdel. Bild: What! Arkitektur

Nu har bygget av det nya bostadsområdet Fixfabriken i Majorna i Göteborg påbörjats.
Med 500 nya bostadsrätter ska det gamla öde industriområdet mellan Vagnhallen Majorna och Älvsborgsbron förvandlas till fyra levande och myllrande kvarter.
På kommunens intilliggande mark kommer det även att byggas för handel, skola, förskola och äldreboende.

I detaljplanen för Fixfabriken ingår ytterligare 500 lägenheter, det vill säga totalt 1 000,  och när allt står klart beräknas Majorna ha vuxit med cirka 2 300 invånare. Intresset för nybyggnationerna i Fixfabriken är stort. Att det byggs ett så stort område mitt i en attraktiv stadsdel där många göteborgare vill bo, är efterlängtat. Enligt majornaborna själva beror populariteten på den särpräglade stadssiluetten och varma gemenskapskänslan.

 Arkitektbyrån bakom kvarterens utformning, What! Arkitektur, har visat stor respekt för Majornas särpräglade stadssiluett och inspirerats av den kringliggande bebyggelsens olika karaktär och skala.

 – Vår ambition har varit att skapa arkitektur som är förankrad i platsen och som samtidigt tillför området nya kvaliteter. Den traditionella låga kvartersstrukturen, sadeltaken och portiker som leder till innergårdarna. Ett annat exempel är tegelfasaderna som är vanliga både i landshövdingehusens bottenvåningar och på byggnaderna vid Klippan. I Klippan finns också kopplingen till högre byggnader som har inspirerat till idén om kvarterens torn, säger Peter Hulting, ansvarig arkitekt på What! Arkitektur, i ett pressmeddelande. 

De första bostadsrätterna beräknas vara klara för inflyttning år 2021, och år 2028 ska resterande 500 bostäder stå klara öster om Fixfabriken.
De ansvariga bostadsbolagen för Fixfabriken är HSB Göteborg och Fastighets AB Balder. Skanska har kontrakterats för Balders byggentreprenad och NCC bygger för HSB. 

Fixfabriken är en del av BoStad 2021 som är ett samarbete för att bygga 7000 extra bostäder fram till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.