Nyheter

Så ska Rosenbad rustas för framtiden

Inflyttning i de renoverade lokalerna ska enligt tidsplanen ske sommaren 2021. Foto: Peter Steen

Statens fastighetsverk ska renovera Rosenbad.
Regeringen har fattat beslut om medel för projektering och inledande arbeten.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu är nödvändigt med en genomgripande renovering.

Behov att modernisera Rosenbads klimatanläggning och tekniska installationer beskrivs som stort.
Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.  

– Det är en omfattande renovering som väntar. Klimatanläggningen måste moderniseras liksom byggnadens installationer och ytskikt. Eftersom Rosenbad inte har renoverats på närmare 35 år är det hög tid, säger Peter Wallin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk, i ett pressmeddelande. 

Utöver ovanstående ska även logistik, orienterbarhet och tillgänglighet förbättras. Renoveringen ska även leda till att möjliggöra en förtätning av arbetsplatser.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning.

– De åtgärder vi nu genomför ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv. Under denna tidsperiod ska inga åtgärder, utöver normalt underhåll, behöva göras, säger Håkan Andersson, projektchef vid Statens fastighetsverk.

Renoveringen av Rosenbad påbörjas i januari 2019 och ska vara klar sommaren 2021.
Under renoveringen kommer verksamheten tillfälligt att flyttas till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Renoveringen kommer att genomföras under 2019-2021. 
Projektering och inledande arbeten beräknas till en kostnad av 300 miljoner kronor och när renoveringen av Rosenbad är klar kommer kostnader att redovisas.