Nyheter

Så ska WSP växa

Affärsområdet samhällsbyggnad går som tåget på WSP. Nu organiserar företaget om.

Under de senaste två åren har WSP:s verksamhet inom affärsområdet samhällsbyggnad vuxit kraftigt. Under 2008 ökade affärsområdet både omsättning och resultat. 120 nya medarbetare rekryterades och ett nytt kontor öppnades i Uppsala.

För att kunna fortsätta växa delar WSP nu in området i fyra regioner.

— Den nya regionindelningen ger oss en bra plattform för att utveckla verksamheten och expandera ytterligare. Trots en försämrad konjunktur är jag övertygad om att vi har en bra möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar de närmsta åren, säger Eskil Sellgren, affärsområdeschef för WSP samhällsbyggnad.

Tre av fyra regionchefer är utsedda: Håkan Hakelöv för region syd, Anna-Jeanette Larnelius för region Stockholm, och Ove Staflin för region mitt.

Anna-Jeanette Larnelius började på WSP 2005 och har tidigare arbetat bland annat på företagen VA-projekt och Sweco. När hon började på WSP fick hon ansvar för att bredda och utveckla avdelningen VA-teknik Stockholm. Hon har också arbetat internationellt med främst biståndsfinansierade projekt i Nordafrika och Sydostasien.

Håkan Hakelöv är civilingenjör från Chalmers och har sedan 2003 varit chef för avdelningen anläggningsteknik i Göteborg. Han har tidigare arbetat med väg- och markprojekteringsuppdrag samt kontroll och byggledningsverksamhet.

Ove Staflin är landskapsarkitekt och var tidigare chef för region Stockholm. Han har bland annat arbetat med Hallandsåsprojektet, Botniabanan och Kirunaprojektet.