Så skapar vi goda skolmiljöer

Så skapar vi goda skolmiljöer
Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus.

Hur bör framtidens skolmiljöer utformas? Det svarade en samling aktörer på genom blixtföreläsningar i Arkitekturträdgården där Sveriges Arkitekter höll sina seminarier under Almedalen.

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, vill att man ska bygga robusta och generella skolor som är en del av staden.
–  Tidigare har man byggt för en viss pedagogik, men tiderna förändras och vi behöver skolmiljöer som är långsiktiga.
Patrik Faming, planeringsarkitekt på Boverket, vill att det ges utrymme för spring i benen.
–  Släpp loss den kreativa arkitekturen och skapa ytor som stimulerar fysisk aktivitet. Det finns pengar att söka hos oss, en halv miljard kronor fram till 2018.
Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus, kom med ett exempel från USA där en elitskola har låtit skolmiljön bli virtuell, men istället satsat på en spännande boendemiljö.
– Första terminerna bor man i San Francisco och sedan förflyttar sig campus till flera olika länder, men klassrummet är skärmen och man sitter hemma på sitt rum framför sin dator. Det digitaliserade studenten är en trend, det här tror jag är framtiden och där är det sociala oerhört viktigt.
Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute berättar också om en skola, men den ligger norr och Göteborg.
–  Jag skulle på ett möte med rektorn och gick förbi en handikapptoalett vid entrén där det hängde ett papper med namn på olika elever och tider. Jag frågade rektorn om de hade schemalagda toalettbesök, men det visade sig att några elever behövde en lokal för filminspelning. När behovet förändras gäller det att lokalerna hänger med i utvecklingen.
– Miljön är också viktig för barns hälsa. Många upplever skolgården, omklädningsrum, uppehållsrum och matsal som skrämmande platser, säger Anna Sandell från Yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola.
Hon menar att man med enkla medel kan skapa trygghet och trivsel, genom att till exempel skärma av i omklädningsrum och duschar.
– Planera skolmiljön med inspiration från hemmet och restaurangen så det blir en trygg plats där människor vill vara.
Carl Heath avslutar:
– För att kunna designa skolor för de som ska verka i där måste vi blanda in eleverna i processen.

Jenny Marcuson
 

 

Relaterade artiklar

50 aktörer deltar i Digitala Almedalen
Är Gud emot Brexit?
60-årsjubilerande Peab blickar framåt
Så vill Per Bolund lösa bostadskrisen