Byggmässan Göteborg

Så skapas sunda arbetsplatser

Johan Flodin, nationell projektledare sund konkurrens, Byggföretagen
Johan Flodin, nationell projektledare sund konkurrens, Byggföretagen. Foto: Anna Sjöström

Hur kan byggföretag praktiskt arbeta för en sund konkurrens? Det var frågan som stod i fokus under Byggföretagens seminarium på torsdagen. Goda exempel från branschen och det kommande bankinitiativet var några ämnen som diskuterades.

Dan Sandén, vd för Framtidskoncernen Byggutveckling, berättade att de just nu har en omfattande projektvolym. Närmare bestämt 101 projekt och cirka 14 500 bostäder i olika skeden.

– Under 2021 tog vi nytt rekord i antal färdigställda bostäder, säger han.
Men fokus är inte bara att bygga mycket, utan också att bygga med sund konkurrens.

Dan Sandén, vd för Framtidskoncernen Byggutveckling.

– Vi avstår hellre från att bygga än att släppa på våra krav.
Exempel på mål som Framtidskoncernen har satt upp är bland annat arbetsplatser utan fusk och att de entreprenörer och underentreprenörer ska vara seriösa och följa lagar och avtal.

I pilotprojektet Litteraturgatan kvarter 4 ska man också testa Byggföretagens modell Sunda Byggen. Modellen innehåller etablerade processer, rutiner och arbetssätt för en säker arbetsplats och sund konkurrens.

Handböcker som hjälper underentreprenörerna

Andra exempel från branschen är Veidekke som infört en regional resurs som enbart jobbar med de här frågorna. De har också tagit fram handböcker med regler, lagar och krav från Veidekke. Det är flera handböcker som vänder sig till underentreprenörer från olika länder.

– Vi vill hjälpa de som vill göra rätt. Det är viktigt att höja lägsta-nivån i de här frågorna, säger Peter Svenningsson, Regionchef, Veidekke Anläggning Syd Mitt.

Bankinitiativet införs snart

Johan Flodin, nationell projektledare sund konkurrens, Byggföretagen, pratade om bankinitiativet för en hållbar byggbransch. Det är ett branschinitiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen samt verka för en sund konkurrens och att arbetstagares rättigheter respekteras. Enkelt förklarat: kunder som lånar pengar måste uppfylla vissa krav och villkor som ska göra byggbranschen mera hållbar.

– Det är tydligt att branschen har rört sig från att fråga sig om det finns problem, till att fråga hur man ska göra för att komma till rätta med det, säger han.

Bankinitiativet ska införas till sommaren och just nu pågår remissrundor. Eftersom alla villkor ännu inte är satta än understryker Johan Flodin att det är en ögonblicksbild han ger.

– Men det handlar om villkor som måste uppfyllas, till exempel krav på digitala kontrollsystem och fysiska arbetsplatsbesök, säger han.

Inom kort kommer också en utbildning om bankinitiativet att presenteras.