Nyheter

Så utryms byggnaden bäst

I juli dog 19 personer i en trängselolycka vid festivalen Love parade i Duisburg. Nu undersöks om en evakueringsassistent kan vara ett effektivt hjälpmedel för att förhindra liknande olyckor.

Som en del i ett större forskningsprogram om civil säkerhet har tyska Jülich Supercomputing Centre fått statliga pengar för att utvärdera hjälpmedlet vid nödsituationer i byggnader och vid arrangemang där stora folkmassor rör sig.

Assistenten använder data över människors placering och tillgängliga nödutgångar för att förutspå hur folk kommer röra sig de närmaste 15 minuterna. På så sätt ska säkerhetspersonal få en bättre bild av händelseförloppet för att kunna ta rätt beslut. Assistenten kan även i förväg analysera möjliga farliga situationer för att förbättra evakueringsplaner och träna säkerhetspersonal.

Systemet kommer att testas på Espritarenan i Düsseldorf under 2011 och man ska även studera hur fotgängare rör sig för att förbättra de dynamiska modeller som verktyget använder och för att kontrollera gällande byggnadsregler som i vissa fall är motsägelsefulla.