Nyheter

Så utvecklas hamnen till en nyskapande stadsdel

Den första etappen av Oceanhamnen. Bild: Helsingborg stad/Comotion

Från ett gammalt ruffigt industriområde till en nyskapande hållbar stadsdel. I Oceanhamnen möts minnen och framtidsvisioner – och området ingår i ett av de största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid.


I Oceanhamnen i Helsingborg, med utsikt över Öresund, växer en helt ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger, handel och hotell fram. Stadsdelen byggs på konstgjorda öar – och med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet.

Planerna på att utveckla det gamla hamn- och industriområdet har funnits länge. Redan 2012 togs ett planprogram fram och 2014 bjöd staden in till en markanvisningstävling.

Fem bostadsaktörer, Serneke, Rikshem, Magnolia, Midroc och Sundsprojekt, är med och utvecklar bostäderna i Oceanhamnens första etapp, medan Castellum, Midroc och Wihlborgs bygger varsitt kontorshus. Även hotell och butiker har en naturlig plats i området då målet är en levande stadsdel stora delar av dygnet. Förskola finns inplanerad i nästa etapp.  

Helsingborg stad satsar på ett promenadstråk längs kajerna, en ny park i den gamla torrdockan och en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Helsingborg C som kortar avståndet och ökar tillgängligheten mellan hamnen och centrum. Brokonstruktionen är en kombination av snedkabel- och hängbro, och den första delen ska vara klar i november 2020.

Stort fokus ligger på miljö och hållbarhet. Helsingborgs stad har i samarbete med Öresundskraft, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) samt NSVA (Nordvästra Vatten och avlopp) beslutat att införa ett nytt och unikt avloppssystem, det så kallade ”Tre rör ut”, för att sortera toalett- och matavfall.

Oceanhamnen kommer att ha ett sorterande avloppssystem för toalettavfall (svartvatten), separat insamling av matavfall via köksavfallskvarnar samt disk-, bad- och tvättvatten (gråvatten). Tre avloppsrör ligger nedgrävda och redo att kopplas in i fastigheterna och transportera avfallet till en helt ny anläggning vid reningsverket.

Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar, genom att en kanal grävs ur genom piren. Det finns även planer på att i en senare fas skapa en artificiell ö i Oceanbassängen, mellan de två pirerna. Även ett havsbad finns på önskelistan, men några slutgiltiga beslut är inte tagna.

Det byggs inte bara nytt i Oceanhamnen. Från staden har man tyckt att det är viktigt att bevara områdets historia.

– Ett av de gamla hamnmagasinen sparar vi, men det är inte helt klart vilket innehåll det ska ha. Vi kommer även att behålla den gamla hamnkranen, som vi har döpt till Gullbergs kran efter hamnarbetaren med smeknamnet Tjocke Gullberg som körde just den kranen på 70-talet. Vi har också samlat in helsingborgarnas osynliga berättelser för att testa hur dessa kan bidra till en innovativ stadsutvecklingsprocess. Att ta hjälp av invånarna för att dela med sig av sina minnen av en plats eller stad är en guldgruva för städer som vill utveckla unika platser, säger Jessica Engvall, kommunikationsansvarig för Oceanhamnen.

Oceanhamnen kommer att bli ett av huvudområdena under stadsmässan H22 som ska genomföras i Helsingborg 2022.

– Många kommuner i Sverige står inför liknande utmaningar. Vi ska bygga hållbara städer för en växande befolkning. I H22 vill vi tillsammans med andra aktörer testa att utveckla nya processer och hitta samarbeten för att bygga hållbara städer, säger Jessica Engvall.

 
Stadsutveckling Helsingborg:

  • Oceanhamnen ingår i H+, som är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid.
  • H+ står för att staden ska växa med fler invånare, fler företag och nya mötesplatser. Fram till 2035 ska H+området ge plats för de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck.
  • När hela H+ området är utbyggt ska det ge plats för 10 000 nya invånare. Helsingborg har idag 147 000 invånare, prognosen är att 2035 kommer det att bo drygt 170 000 invånare i kommunen.