Nyheter

Så vässar byggbolagen <br></br> strategin för inköp

Byggbolagen ökar satsningarna på att skära i kostnaderna. Med nya inköpsrutiner ska resultaten förbättras. Importen ska öka och allt fler varor köpas in centralt.

2004 gjordes 13 procent av Skanskas inköp centralt. Resten köptes in till enskilda projekt eller regionalt. Nu har byggbolagen fått upp ögonen för den besparingspotential som finns i att samordna inköp och öka importen av byggvaror.

Skanska Sverige har satt upp målet att köpa in hälften av byggvarorna centralt 2010, att jämföra med dagens 25-30 procent.

Av Skanska Sveriges omsättning på 29 miljarder utgör inköp av tjänster och varor cirka 21 miljarder kronor. I dag köps 25-30 procent in via samordnade inköp.

— Jag uppskattar att vi sänkt kostnaden med 10 procent generellt jämfört med faktorsprisindex, det vill säga övrig kostnadsökning för byggvaror och tjänster, genom att samordna inköpen. Med ökad samordning kommer siffran sannolikt att stiga. Hur stor kostnadssänkningen blir avgörs bland annat av hur råvarupriserna utvecklas, säger Christer Burman, Skanska Sverige.

Att Skanska också söker sig till internationella leverantörer har ibland lett till att de svenska leverantörerna sänkt priserna.
— Det har inte varit någon medveten tanke att skrämma svenska leverantörer men ibland har det lett till att vi fått in offerter där priset har sänkts rejält, säger Christer Burman.

Skanskas satsning på att importera byggvaror är i sin linda. Men importen ska öka.
— Vi är noggranna med att analysera produkter som vi vill importera, ur miljö, arbetsmiljö och kvalitetssynpunkt och vi har många produkter som ligger i läge för att bli godkända för import. Målet är att öka några procent per år, säger han.

NCC har som mål att 50 procent av alla byggvaror ska köpas in via samordnade inköp år 2012. I dag ligger siffran på cirka 35 procent.

Samtidigt satsar NCC hårt på att öka importen. Hittills har NCC skapat inköpskontor i Kina, Tjeckien, Tyskland, Polen, Turkiet och Ryssland.
— Vi letar hela tiden efter nya marknader, säger Michael Brøndum Hansen, sektionsdirektör för Byggteknik och Inköp på NCC Construction Danmark.

I dag importeras varor och tjänster för några miljarder kronor från länder utanför Norden, cirka 7 procent. 2012 ska siffran vara 20 procent. Utifrån dagens inköpsvolym på cirka 30 miljarder kronor för NCC Norden skulle det innebära 6 miljarder kronor.