Nyheter

Så vill regeringen öka byggtakten

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen. Bild: Byggföretagen

I syfte att effektivisera byggbranschen och framför allt öka bostadsbyggandet vill regeringen införa certifierade byggprojekteringsföretag. I fredags lämnades en remiss in till Lagrådet om förändringar i plan- och bygglagen. 

”Med ett certifierat byggprojekteringsföretag ska förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen öka för byggherrar”, skriver regeringen i sin lagrådsremiss, där man även nämner att repeterbara processer kommer att underlättas.

– Regeringen vill underlätta byggandet av lägenheter som många människor kan efterfråga. Detta kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger bostadsminister Märta Stenevi (MP).

Ett certifierat byggprojekteringsföretag ska ha särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt teknisk egenskapskrav vid nybyggnad av bostadshus. Certifikaten ska utfärdas av ett speciellt organ som ackrediteras för ändamålet.

Enligt förslaget ska en byggherre kunna välja om han vill använda denna nya certifierade aktör för projektering vid nybyggnad av bostadshus. Om byggherren gör det behöver inte byggnadsnämnden pröva bostädernas ändamålsenlighet eller tekniska egenskaper i bygglov eller startbesked.

Anna Boman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, tycker att det är ett välkommet förslag som kan korta byggprocessen och frigöra resurser för kommunerna.

– Samma tekniska lösningar måste fungera i hela landet utan att godtyckliga lokala bedömningar kommer i vägen. Förslaget kan bli ett steg mot effektivare byggande, lägre kostnader och högre kvalitet, säger hon.

Enligt Byggföretagen förbjöds kommuner redan 2015 att lämna föreskrifter om byggteknik. Branschen har dock påvisat att många kommuner fortsätter ställa egna krav på tekniska egenskaper – framförallt i samband med marktilldelningar, vilket motverkar standardiserat byggande.

– Förslaget kommer bara åt de olagliga krav som ställs i bygglovsskedet eller i samband med startbesked. Men det är ändå en viktig signal från regeringen att man inte är nöjd med hur kommuner agerat sedan stoppet för de så kallade kommunala särkraven, säger Anna Broman.

Men Sveriges Allmännytta varnar för en ökad ekonomisk risk för byggherren. 
– Genom att införa en alternativ väg i bygglovsprocessen ges förutsättningar för en snabbare hantering, vilket är bra. Samtidigt påverkar inte förslagen byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand, vilket gör att de lösningar som byggprojekteringsföretaget godkänt kan överprövas när bygget redan är i gång. Det ökar osäkerheten för byggherren och kan medföra en ökad ekonomisk risk, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta. 

Jonas Högset tror att en sänkning av byggkostnaderna kan öka bostadsbyggandet. Till exempel genom standardiserade processer och återanvändning av samma byggnadssystem i flera byggprojekt.

– Vi har länge pekat på att byggkostnaderna måste sjunka och att standardiserade byggprocesser är ett framgångsrikt sätt att göra detta på. Vi vet att byggpriset för våra Kombohus ligger i genomsnitt 20 procent lägre än annat allmännyttigt byggande, men menar att ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem vore bättre än att införa en ny aktör i plan- och bygglagen, säger han.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.