Nyheter

SABO nöjda med sänkt kravnivå

Gabriella Castegren, SABO.

SABO är nöjda med den nya kravnivån för energianvändning i flerbostadshus som Boverket föreslagit.

Boverkets nya kravnivå innebär en total energiförbrukning på 65 kWh per kvadratmeter och år.
–Det är utmanande men genomförbart, säger Gabriella Castegren, ansvarig för SABOs remissyttrande.

SABO har skrivit i remissvaret till Boverket är denna nivå är rimlig.

– Jag har stämt av med många medlemmar och de anser att denna nivå är realistisk, det är genomförbart. Det är utmanande men genomförbart, säger Gabriella Castegren, ansvarig för SABOs remissyttrande.
Detta besked från SABO är viktigt. SABO har nära tre hundra allmännyttiga bostadsföretag som medlemmar. Dessa bostadsföretag förvaltar drygt 800 000 lägenheter och en stor del av dessa är låginkomsttagare. Det betyder att en stor del av SABO-företagens hyresgäster har inte råd med alltför stora hyreshöjningar.
Enskilda SABO-företag har tidigare varnat för hyreshöjningar i klassen 30 procent om staten ställer alltför tuffa krav på energieffektivisering.
Boverkets tidigare förslag om 55 kWh per kvadratmeter och år kom 2015 och det har SABO kategoriskt avvisat. Boverket kom med sin nya kravnivå i januari 2016 och nu har vi fått svaret från SABO.
Samtidigt är det klart att det finns allmännyttiga bostadsföretag och kommuner som faktiskt anser att Boverkets NNE-krav inte går tillräckligt långt. SABO har uppenbarligen inte alla allmännyttiga bostadsföretag med sig.
– Göteborgs stad anser att Boverkets NNE-krav borde vara skarpare. I Göteborg klarar vi idag att bygga nya bostäder och lokaler med en total energiförbrukning på 55 – 60 kWh per kvadratmeter och år, säger Sara Pettersson i Göteborgs stad.
Göteborg skriver i sitt remissvar att Boverket borde ha ställt tuffare krav som är mer långsiktigt realistiska som nollenerginivå än de förslag som ingår i BBR (B).