Nyheter

Sabotage på sjukhusbygge

Skanska bygger om Södertälje sjukhus. Bygget har utsatts för sabotage. Foto: Susanne Bengtsson

Någon har slagit in spikar och metallföremål i elkablar på Södertälje sjukhus.

Händelsen polisutreds som misstänkt grov skadegörelse.

Nu bevakar Skanska byggarbetsplatsen dygnet runt för att nya sabotage inte ska kunna inträffa.

Vid en rutinkontroll i somras upptäckte Skanskas personal att någon gjort åverkan på elkablarna i ett nytt kraftanläggningssystem i den nybyggda delen av Södertälje sjukhus, något som Expressen skrivit om. Metallföremål, bland annat spikar och skruvar, hade spikats in i flera centrala elsystem. Skadegörelsen var omsorgsfullt utförd, kablar hade dragits ut, spikar skjutits in under ifrån, och ingångshål dolts med spritpenna.

När Skanska upptäckte detta i mitten av juni gjordes en polisanmälan.

– Skanska utför löpande kontroller och noggranna säkerhetsrutiner innan driftsättning och det var i samband med en sådan här kontroll som vi upptäckte att någon gjort åverkan på elkablarna. Vi polisanmälde omgående, säger Mia Trahn, presstalesperson på Skanska.

Personal på plats, tjänstemän och underentreprenörer informerades. Samtidigt gjordes extrakontroller på andra anläggningar på området. Skanska ökade bevakningen och byggarbetsplatsen bevakas nu dygnet runt.

Skanska har under sommaren bytt ut allt skadat material och ersatt med nya kablar, en åtgärd som uppskattas till ett par hundra tusen kronor.

– Vi har inte behövt stoppa det ordinarie arbetet på arbetsplatsen utan det har fortgått hela tiden och vi håller vår tidplan. Eftersom systemet inte var driftsatt så var det aldrig fara för liv, vill Mia Trahn poängtera.

Vad hade kunnat hända om ni inte upptäckt sabotaget?

–  Jag varken kan eller vill spekulera i i det men klart är att det skulle kunna bli stora skador. Det här är åter ett bevis för att våra interna kontroller fungerar bra.

För Skanska är det första gången man drabbas av något sådant här sabotage.

– Vi har aldrig varit med om något liknande. Det här handlar om medveten grov skadegörelse och är inget busstreck eller någon som gjort fel av misstag. Det spekuleras alltid när sådant här händer, men jag kan inte gå in på några detaljer. Det här är ett polisärende och det råder förundersökningssekretess.

Sabotaget genomfördes i den nya delen av sjukhuset, en byggnad på 22 000 kvadratmeter, som är under uppförande i direkt anslutning till det gamla sjukhuset. Den nya delen ska rymma akutmottagning, intensivvård och förlossning.

Satsningen är en del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som Stockholms läns landsting gör. På tio år satsas 28 miljarder kronor extra som främst går till investeringar i nya byggnader. Satsningarna innebär bland annat att det skapas cirka 850 nya vårdplatser till år 2018.

Södertälje sjukhus omfattar cirka 20 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 13 000 kvadratmeter ombyggnad. Investeringssumman är på 1,2 miljarder kronor.Skanskas kontrakt är värt 968 miljoner kronor.
Södertälje sjukhus ska vara färdigbyggt och inflyttat 2018.