Nyheter

Sågverk läggs ner

Färila sågverk i Ljusdals kommun ska läggas ner.

Setra Färila har cirka 70 anställda. Sågningen väntas upphöra i juli.

– Det är tungt att behöva lägga ner ett sågverk. Färila sågverk har en lång tradition i bygden och kompetensen här är mycket hög. Den mycket ansträngda lönsamhetssituationen tvingar oss dock att vidta extraordinära åtgärder för att vi långsiktigt ska stärka vår konkurrenskraft, säger Kent Torwald, vd och koncernchef i Setra, enligt ett pressmeddelande.

I februari 2009 fattade Setras styrelse beslut om att inleda MBL-förhandling om en nedläggning av sågverket. Orsaken var den tuffa marknadssituationen inom trävarubranschen.

MBL-förhandlingarna avslutades i oenighet i förra veckan, men fackförbundet har meddelat att man inte avser att gå vidare till central förhandling.

En arbetstagarkonsult som medverkade i MBL-processen lämnade förslaget att behålla ett av de två arbetsskiften på Färila och renodla sågningen till enbart gran. Företagsledningen menar dock att förslaget skulle innebära kostnadsfördyringar.