Sågverk stoppar produktionen

Sågverk stoppar produktionen
Rörvik Timber stoppar sin produktion vid sågverket i Linghem. Orsaken är det försämrade marknadsläget.

Hela trävarumarknaden har påverkats negativt av utvecklingen på den finansiella marknaden och byggkonjunkturen i Europa och USA. Priset på sågade trävaror har under förra året fallit kraftigt medan råvaran, timret, inte i motsvarande grad har gått ner.

Det är bakgrunden till att Rörvik Timber i slutet av förra året beslutade att dra ner på produktionstakten, bland annat genom minskad skiftgång vid de två sågarna i Boxholm och Tvärskog. 52 personer varslades i samband med detta. Åtgärderna skulle innebära en minskning av produktionen med cirka 15 procent.

Nu har Rörvik Timber beslutat att ytterligare dra ner produktionstakten genom att stoppa verksamheten vid sågverket i Linghem. Sågverket hade en planerad produktion för 2009 på 50 000 kubikmeter. Verksamheten vid LInghem stoppas omgående, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tolv produktionsenheter i södra Sverige; sju sågverk, två enheter för tryckimpregnering samt enheter för byggnadslist, limfog och stallströ.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget