Nyheter

Sågverk stoppar produktionen

Rörvik Timber stoppar sin produktion vid sågverket i Linghem. Orsaken är det försämrade marknadsläget.

Hela trävarumarknaden har påverkats negativt av utvecklingen på den finansiella marknaden och byggkonjunkturen i Europa och USA. Priset på sågade trävaror har under förra året fallit kraftigt medan råvaran, timret, inte i motsvarande grad har gått ner.

Det är bakgrunden till att Rörvik Timber i slutet av förra året beslutade att dra ner på produktionstakten, bland annat genom minskad skiftgång vid de två sågarna i Boxholm och Tvärskog. 52 personer varslades i samband med detta. Åtgärderna skulle innebära en minskning av produktionen med cirka 15 procent.

Nu har Rörvik Timber beslutat att ytterligare dra ner produktionstakten genom att stoppa verksamheten vid sågverket i Linghem. Sågverket hade en planerad produktion för 2009 på 50 000 kubikmeter. Verksamheten vid LInghem stoppas omgående, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tolv produktionsenheter i södra Sverige; sju sågverk, två enheter för tryckimpregnering samt enheter för byggnadslist, limfog och stallströ.