Nyheter

Säkerheten i hantverkarbilar eftersatt

Foto: Getty Images

Säkerheten i lätta transportbilar är eftersatt – jämfört med personbilar. Det konstaterar Folksam som för första gången någonsin listar de säkraste nya hantverkarbilarna. Elva modeller av 41 får utmärkelsen “Bra val”.

I över 20 år har Folksam undersökt nya personbilsmodeller, utifrån hur säkra och bränslesnåla de är. Nu är det dags för alla nya transportfordon med totalvikt under 3,5 ton (även kallade hantverkarbilar) att också utsättas för granskning.

– Vi har haft ögonen på den här fordonsgruppen under ett antal år eftersom vi märkt att den ligger långt efter personbilar vad gäller säkerhet, säger Anders Ydenius, forskare på Folksam, som ansvarar för granskningen.

Testerna bekräftar att säkerheten är eftersatt i transportfordon, jämfört med personbilar.

– De här bilarna utsätts inte för konsumentkrocktester i lika stor utsträckning som personbilar och det medför att säkerhetsutvecklingen inte skyndas på. De ligger till exempel långt efter med autobromssystem.

De bilar som uppfyller vissa säkerhetsvillkor får märkningen ”Bra val” i Folksams guide över hantverkarbilar. Kravet är att krocksäkerheten ska uppnå högsta nivå, att autobroms ska finnas tillgängligt och antisladd ska vara standard. Av de 41 transportbilsmodeller som finns på listan är det elva som får Bra val. (Listan finns i bildspelet ovan).

– Det är inte särskilt tuffa krav vi satt upp. Tyvärr går det inte att ha samma säkerhetskriterier för transportbilar som för personbilar, bland annat därför att de inte har samma nivå på säkerhetsutrustning. Bland transportbilarna har cirka 15 procent autobroms som standard på alla sina versioner – motsvarande bland personbilarna är ungefär 72 procent. Dessutom är autobromssystemen oftare av enklare typ utan fotgängar- eller cykeldetektion, säger Anders Ydenius.

En vanlig brist bland transportbilarna är dåliga krocksäkerhetsbetyg.

– Det är många transportbilar som helt saknar dokumenterad krockdata. Det här är någonting vi vill förändra.

Andra saker än säkerhet verkar prioriteras. Transportbilar används ofta av småföretagare, och faktorer som driftsäkerhet, kostnad och lastkapacitet värderas högt.

– Vid upphandling av transportfordon är ofta ekonomi och lastförmåga prioriterade och val av säkerhetsutrustning kan komma i andra hand, eftersom de ofta är tillval eller saknas helt, säger Anders Ydenius.

Transportbilar utmärker sig jämfört med personbilar på flera områden:

  • De är oftast arbetsfordon och körs i genomsnitt 16 procent längre per år jämfört med personbilar. 
  • De är ofta tungt lastade med begränsade möjligheter att förankra all last. Det ställer större krav på bilens krocksäkerhet och förmåga att förhindra att last kommer in i förarkupén. 
  • Transportfordon används i snitt fyra år längre än personbilar, vilket gör att det dröjer längre tid för nya säkerhetssystem (som ofta införs vid generationsskiften) att få större genomslag. 

 För att få markeringen Bra val måste följande säkerhetsvillkor uppfyllas:

  • Minst 40 procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” (samtliga storleksklasser) eller minst fem stjärnor i Euro NCAP:s* krocktester. 
  •  Krocktestresultat från Euro NCAP får vara max åtta år gamla. 
  •  Bilen ska ha autobroms med fordonsdetektion som standard eller tillval. Autobromssystemet ska åtminstone kunna bromsa automatiskt för personbilar i samma riktning. 
  •  Bilen måste ha antisladdsystem ESC som standardutrustning. 
  •  Bilen måste vara utrustad med bältespåminnarsystem på förarplats som når upp till Euro NCAP:s krav på bältespåminnare. 
Källa: Folksam