Nyheter

Saknade fallskydd vid takarbete

Peab måste betala 400.000 kronor i sanktionsavgift efter att det utförts takarbeten utan fallskydd på en av bolagets arbetsplatser i Nyköping.

Det beslutar förvaltningsrätten efter en ansökan från Arbetsmiljöverket.

Vid en inspektion på en av Peabs byggarbetsplatser i Nyköping i september 2017  uppmärksammade inspektörer från Arbetsmiljöverket att det pågick takarbete, och att fallskydd saknades. Fallhöjden uppskattades till 3-4 meter och det förelåg inga undantag från att använda fallskydd när takarbetet utfördes.

Förvaltningsrätten konstaterar i en dom att bolaget utfört takarbete i strid med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och det föreligger därför grund för att påföra bolaget en sanktions avgift.

Enligt Arbetsmiljölagen får en myndigheten utdöma sanktionsavgift om en överträdelse har skett. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet

Sanktionsavgiften ska bestämmas i detta fall till 400 000 kronor, och den baseras på antalet sysselsatta i verksamheten. Förvaltningsrätten finner inte att det föreligger omständigheter i målet som utgör skäl att sätta ned avgiften helt eller delvis.

Peab Sverige AB medger Arbetsmiljöverkets yrkande.