Nyheter

Samarbete för att undvika olyckor

Vägverket har tagit initiativ till ett samarbete för att få bukt med olyckor vid vägarbeten.

Byggföretagen som arbetar längs vägarna är med liksom åkeriföretagen och Posten.

Arbetet ska göras utifrån Vägverkets nollvision och OLA-filosofi. Den bygger på insamling av objektiva fakta, förslag till lösningar och slutligen en avsiktsförklaring. Arbetet ska bedrivas utifrån varje aktörs egna förutsättningar. Avsiktsförklaringingen ska slå fast vad aktörerna ska göra för att minska olyckorna vid vägarbeten.

Det finns ingen statistik som visar i vilken utsträckning olyckor drabbar vägarbetarna direkt. De siffror som tagits fram av Vägverket visar att antalet olyckor ”vid vägarbetsplatser” pendlar i intervallet 16 till 31 per år mellan 2003 och 2007. Totalt inträffade 115 olyckor där människor blivit svårt skadade. Under samma tidsperiod redovisas 20 dödsfall.

Under sommaren 2009 inträffade ett dödsfall i samarbete med vägarbete. Olyckan var endast indirekt relaterad till vägarbetet och beskrevs närmast som en vanlig trafikolycka.

Projektet Arbete på väg

De deltagande i projektet Arbete på väg är Vägverket, Seko, Peab, Skanska, NCC, Svevia, trafikkontoret Göteborg, Sveriges Åkeriföretag, Schenker, Posten Logistik, SKL, Assistanskåren Sverige och Vectura.