Nyheter

Samarbete kring Svea Fanfar på Östermalm

CA Fastigheter har tillsammans med Panorama Bostad AB ingått avtal med Veidekke Bostad om samarbete i del av bostadsprojektet Svea Fanfar på Östermalm i Stockholm. Projektet som är beläget i direkt anslutning till Musikhögskolan kommer att byggstartas under 2013. Den del av projektet som samarbetet omfattar består av totalt 10 000 kvadratmeter säljbar bostadsyta.

– CA Fastigheter, Panorama Bostad och Veidekke Entreprenad samarbetar idag i ett flertal projekt i södra Sverige samt i Stockholm.  Företagen har vunnit respekt som kompetenta beställare inom såväl bostäder som kommersiella fastigheter. I syfte att fördjupa samarbetet har vi funnit det naturligt att bjuda in CA Fastigheter/Panorama som en partner i etapp 1 av Svea Fanfar, säger Per-Martin Eriksson, VD för Veidekke Bostad AB.

– Vi har under många år sökt efter attraktiv mark i Stockholm för att bygga bostäder. Genom samarbetet med Veidekke Bostad i projektet Svea Fanfar får vi dels kompetens och erfarenhet av marknaden i Stockholm och dels en möjlighet att fördjupa samarbetet med ett företag vi har goda erfarenheter av och som har en stark position på Stockholmsmarknaden, kommenterar Johan Damne, VD för CA Fastigheter.

CA Fastigheter är sedan 12 år etablerade i Stockholm. Det största fastighetsutvecklingsprojektet som genomförts är Köpcentrumet Stinsen i Sollentuna där entreprenaden utfördes av Veidekke.

Panorama utvecklar bostäder i främst Stockholmsområdet. Ett av bolagets största projekt är Kv. Elektronen i Sollentuna med 175 bostadsrätter där Panorama anlitat Veidekke Entreprenad som totalentreprenör.

Veidekke Bostad har funnit i Stockholm sedan år 2000, har färdigställt ca 2000 bostäder och har idag ca 6 000 byggrätter i sin portfölj.