Nyheter

Samer diskrimineras vid bygglov

Krokoms kommun struntar i samråd med samebyar vid bygglovsansökningar som påverkar renbetet i området. Nu kräver diskrimineringsombudsmannen, DO, kommunen på 1,5 miljoner kronor i skadestånd.

DO anser att Krokoms kommun regelmässigt struntar i att höra samebyar i bygglovsärenden som påverkar betet för deras renar. Kommunens företrädare hävdar att de håller samrådet på en rimlig nivå genom att inte samråda med samer som berörs av nybyggnad i området.
Men Katri Linna, ombudsman mot etnisk diskriminering, håller inte med.
— Vi kan aldrig acceptera att en kommun diskriminerar och förvägrar en grupp deras rättigheter bara för att de tycker att det blir enklare. Samer har samma rättigheter som alla andra kommuninvånare, säger hon.
DO har nu beslutat att kräva kommunen på 1,5 miljoner kronor i skadestånd för diskrimineringen som Jovnevaerie sameby anses ha utsatts för.

Problemen med uteblivna samråd är inte enda exemplet på diskriminering som ombudsmannen funnit i sitt särskilda arbete med att belysa samernas erfarenheter. Myndigheten får in relativt få anmälningar för samer, men inte för att det inte förekommer diskriminering. Snarare handlar det om att samerna ser diskrimineringen som en del av vardagen.
— Det kan gälla trakasserier i skolan, problem med att få anställning, nej till modersmålsundervisning i skolan och samhällsservice på de samiska språken, säger Katri Linna.
Jovnevaerie sameby är enligt DO bara en av många samebyar som uppgett att de inte får yttra sig i markanvändningsfrågor.