Nyheter

Samhällsbyggare prisades

Peter Collin.

”Med sin erfarenhet och idérikedom har han bidragit till att utveckla brobyggandet under många år.” Peter Collin tilldelas utmärkelsen Årets Excellence in Civil Engineering 2019.

Till Årets samhällsbyggare har Anna-Lena Lehto utsetts.

Cecilia Windh, ÅF, är årets Clarence Morberg-stipendiat.

På Samhällsbyggnadsdagarna som pågår i Stockholm 1-2 oktober har flera priser delats ut. 

Peter Collin tilldelas utmärkelsen Årets Excellence in Civil Engineering 2019. Peter Collin har en lång erfarenhet av samverkansbroar. Sedan 1992, då han avlade sin doktorsexamen, har Peter arbetat med konstruktion och utveckling av dessa på Ramboll, där Öresundsbron är ett exempel på projekt han medverkat i. Han har arbetat mycket med forskning och utveckling, bland annat om broar med integrerade landfästen, elementbyggda samverkansbroar och stabilitet av stålkonstruktioner. Sedan 2007 är Peter professor i samverkanskonstruktioner på LTU.

– Jag har haft turen att ha sällsynt skickliga och hjälpsamma arbetskamrater, och därför vågat mig på att ibland gå ett steg längre. Jag är även tacksam över att våra idéer inte bara lett till forskningsrapporter utan till ny teknik i riktiga broar, som vi dessutom har haft
förmånen att kunna mäta på, allt går ju inte att ta reda på bara genom datorsimuleringar, säger Peter Collin. 

– Detta är det andra året vi delar ut detta pris, och jag är otroligt glad över att få lyfta upp Peter Collins bidrag till Samhällsbyggnadsprofessionen med sin långa erfarenhet och bidrag till forskning och utveckling, säger Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna.

Anna-Lena Lehto tilldelas utmärkelsen Årets samhällsbyggare 2019

– Jag är så överraskad och så in i norden glad över utmärkelsen säger Anna-Lena Lehto. 

Anna-Lena Lehto har en karriär inom fastighetsbranschen, där hon bland annat arbetat på Uppsalahem under 17 år. På Uppsalahem startade hon ett traineeprogram år 2003, eftersom hon hade insett vikten av att få in unga personer samt fler kvinnor in i fastighetsbranschen. Idag har Anna-Lena startat eget där hon arbetar med just rådgivning inom HR. 

Clarence Morberg-stipendiet, som årligen delas ut till yngre yrkesverksam person inom samhällsbyggnad, går till Cecilia Windh på ÅF. 

Cecilia Windh är samhällsplanerare, utbildad på Lunds universitet där hon tog examen 2012. Idag arbetar hon på ÅF och hon deltar aktivt med att tala om stadsbyggnad tillsammans med hållbarhet och digitalisering. 

-Digitalisering i samhällsbyggnad handlar för mig om att verifiera idéer och hitta hållbara lösningar med smart teknik. Men grunden är beprövad stadsbyggnadsteori och en förståelse för verkliga behov och alltid med människan i centrum, säger Cecilia Windh.

 Juryns motiveringar:

”Med sin erfarenhet och idérikedom har årets pristagare bidragit till att utveckla brobyggandet under många år. Han har i sitt arbete, som skett både i Sverige och internationellt, bland annat tagit ett flertal FoU – projekt till Sverige, projekt som lett till praktiskt genomförande och till kunskapsinsamling. I sin roll som professor har han också förmedlat vidare sina kunskaper till framtidens brobyggare.” 

Så lyder motiveringen till att Peter Collin tilldelats utmärkelsen Årets Excellence in Civil Engineering 2019.
 

”Genom att skapa ett traineeprogram på Uppsalahem har hon arbetat för att få in nya perspektiv och erfarenheter in i fastighetsbranschen. Hon har fått se många av dessa traineer utvecklas till personer med ledande roller i branschen. Med kompetensutveckling och rekryteringar arbetar hon vidare för att uppnå breddning och jämställdhet och med sin strategiska blick har hon arbetat målmedvetet för att få till en förändring, föryngring och inkludering i fastighetsbranschen och hon har bidragit till att synliggöra kompetensförsörjning som en strategisk fråga för branschen.”

Så lyder motiveringen till att Anna-Lena Lehto idag har tilldelats utmärkelsen Årets samhällsbyggare 2019.

”Stadsbyggnad, hållbarhet och digitalisering. Dessa tre ord lyser igenom i nomineringen av årets Clarence Morberg-pristagare.  Med sin drivkraft och sitt engagemang sätter hon dessa frågor i ljuset och inspirerar andra. I sina olika roller vill hon ge en helhetssyn på stadsutvecklingen, vilket med just hållbarhet och digitalisering leder vägen mot framtiden.” 

Så lyder motiveringen till att Cecilia Windh tilldelats utmärkelsen Årets Clarence Morberg-pristagare 2019.
 

Juryn år 2019 har bestått av:

Jan Wejdmark, Senior Partner Newsec

Malena Havenvid, civilingenjör, doktor i företagsekonomi och lektor i byggprojektledning, KTH

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden

Lise Langseth, VA-Chef, Haninge kommun

Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna