Nyheter

Samlar koncernen i spektakulärt huvudkontor

Bild: Liljewall arkitekter

Hedin Group kommer att samla hela koncernen i sitt nya huvudkontor i Mölndal. Dit räknas även Tuve Bygg, som just nu är i full färd med att få upp stommarna på den minst sagt iögonfallande byggnaden.


I slutet av nästa år ska Hedin Group lämna sina lokaler intill E6:an i Mölndal och flytta in i det nya huvudkontoret vid Söderleden, ett par kilometer bort från det nuvarande. Här ska hela koncernen samlas i de dryga 14000 kvadratmeter stora ytorna med en padelhall precis intill.

– Jag har varit i den här branschen ganska länge och tidigare byggt en del spektakulära byggnader, till exempel Operahuset i Göteborg. Men den här fasaden och den komplexiteten som det innebär har jag inte varit med om tidigare. Vid första anblicken kanske det inte ser så märkvärdigt ut, men med tanke på hur fönstren ska placeras och på utkragningarna…det är en utmaning, säger Lars Elfast, vice vd och regionchef på Tuve Bygg.

Markarbetet startade i höstas och nu har man kommit halvvägs med att resa stommen på den lägre delen, som blir tre våningar hög. Den högre delen får ytterligare två våningsplan och där sektionerna möts ska en ljusgård byggas. Det blir en byggnad med många vinklar och skarpa hörnen. För att i slutändan kunna montera på de stora glaspartierna och plåtkassetterna måste alla mått stämma till hundra procent.

– Det är det som är utmaningen med det här bygget, alltså formen på huset och att få ihop allt när det väl blir dags för montering av fasad och fönster, säger Zoran Bozic, platschef för projektet på Tuve Bygg.

Skelettet består av en klassisk stålstomme. Men de många utkragningar som byggnaden kommer att få kräver också en del sekundärstål för att stommen ska orka bära upp alla delar som ”faller ut” från fasaden. De spetsburna pålarna som slogs ner i leran i höstas är 75 meter långa.

– Tidsaspekten är också en utmaning, att hinna klart med allt, i synnerhet efter en vinter och vår som har varit kall och snöig. Det har gjort att markarbetet har tagit tid, berättar Zoran Bozic.

Lågdelen kommer att rymma kontor och gym och den högre delen restaurang, hörsal och konferensutrymmen. I dag är ett 40-tal byggarbetare igång. De har nu börjat lyfta prefab-väggarna i betong på plats.

– Som mest blir vi 80-100 personer här. Det plussas på hela tiden ju längre vi kommer i projektet. Efter sommaren påbörjas fasadarbetet och i oktober beräknas den låga delen vara helt tät, säger Zoran Bozic och tillägger att padelhallen som byggs parallellt bredvid kommer att stå klar redan i december.

I slutet av februari i år blev det klart att Hedin Group stärker sitt ägande i Tuve Bygg från 75 till 97 procent. Det lilla företaget som i början enbart sålde bilar är i dag ett privatägt investmentbolag som omsätter 30 miljarder kronor och där en stor del av verksamheten är relaterad till fordonsindustrin. Men där finns också företag inom IT, finans, fastigheter och då också byggbranschen i form av Tuve Bygg, som i dag har cirka 250 anställda och kontor i Mölndal och Stockholm. Alla delar av koncernen kommer att samlas i det nya huvudkontoret.

– I och med att vi är Hedins byggbolag så får vi också en del jobb som är kopplade till Hedin Group. Förutom underhåll av bilanläggningar så bygger vi även nya. Just nu till exempel i Linköping där vi bygger en Mercedes- och Porscheanläggning. Den stora delen av våra uppdrag ligger trots många projekt inom Hedin Group, mot andra externa beställare, säger Lars Elfast.

FAKTA:

  • Byggtid: Okt 2020-dec 2022
  • Beställare: Hedin Grupp
  • Entreprenör: Tuve Bygg
  • Total yta: 14400 kvadratmeter
  • Kontorsyta: 7800 kvadratmeter
  • Restaurang med 200 sittplatser, personalmatsal
  • Hörsal med konferensavdelning
  • Gym, gruppträning
  • Intilliggande padelhall
  • Arkitekt: Liljewall arkitekter