Nyheter

Samlat stöd till upphandlare

Varje år handlar offentlig sektor varor och tjänster för 600 miljarder kronor. Nu skjuter regeringen till pengar i höstbudgeten för att de som upphandlar ska få ett bättre stöd, skriver Stefan Attefall (KD) och Annie Lööf (C) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Stefan Attefall (KD) och Annie Lööf (C) konstaterar att det finns ett behov av ökad kompetens och förbättrat stöd till upphandlarna.

Regeringen genomför därför följande förändring:

  • Upphandlingsstödet kommer att samlas och placeras på Konkurrensverket. Dagens upphandlingsstöd är fördelat på flera olika huvuden: Kammarkollegiet, Vinnova, Konkurrensverket och AB Svenska Miljöstyrningsrådet. Från och med 1 juli 2014 ska stödet vara tillgängligt på Konkurrensverket.
  • Den upphandlingsstödjande verksamheten kommer också från och med 2015 att förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor, utöver de dryga 40 miljoner kronor som stödet omsätter idag.

Bakgrunden är att allt mer varor och tjänster, som tidigare bedrevs av det ofentliga, nu upphandlas.

"Vi vill också att upphandlingarna ska bidra till innovationer och en långsiktigt hållbar tillväxt. Att upphandla till lägsta pris är en sak, att upphandla till rätt kvalitet ställer upphandlaren inför nya utmaningar. Det behövs fördjupad kunskap om regelverket men framför allt förbättrad kompetens för att upphandlingarna ska resultera i varor och tjänster av god kvalitet. Vad kan marknaden erbjuda? Hur ställer man kvalitetskrav på rätt sätt och hur följer man upp? Måste man alltid välja lägsta pris?" skriver ministrarna.

De tillägger att lagstiftningen dessutom är i ständig förändring. Regelverket ses nu över i syfte att bli enklare, främja mindre företag och öka möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn. I våras lämnade dessutom Upphandlingsutredningen ett antal förslag till förbättringar, som också ska tas om hand framöver.

"Med beslutet om ett koncentrerat stöd samlat på Konkurrensverket skapar vi ett synligt, trovärdigt och kompetent stöd som kan hjälpa till att bidra till förbättrad kvalitet i den offentliga servicen" konstaterar Stefan Attefall och Annie Lööf.