Nyheter

Samråd om nya bussterminalen vid Slussen

Så här kan den nya bussterminalen se ut invändigt. Bild: Link Arkitektur

Nu har samrådet om detaljplan för en ny bussterminal vid Slussen i Stockholm inletts.
Detaljplanen innehåller bland annat ny entrébyggnad, sex ankomstplatser och 17 avgångsplatser.

En ny bussterminal vid Slussen har diskuterats under ett antal år.
Stockholms stad har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för en ny bussterminal i berget under Katarinavägen och Mosebacke. 

– Befolkningen i Stockholm och grannkommunerna växer snabbt, vilket ställer allt högre krav på kollektivtrafik. Ostsektorn, det vill säga Nacka och Värmdö, är ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden där 78 procent av resandet i högtrafiktid sker kollektivt. Det här planförslaget syftar till att säkerställa framtida möjligheter till effektivt och säkert resande mellan Nacka-Värmdö och centrala Stockholm, säger planhandläggare Fredrik Meurling, i ett pressmeddelande. 

Planförslaget innehåller bland annat följande huvudpunkter:

  • Terminalen rymmer sex ankomstplatser, 17 avgångsplatser samt 17 platser där bussarna ställs upp i väntan på nästa tur.
  • Bussarna angör terminalen från Stadsgårdsleden via en infart under Saltsjöbanans spårområde.
  • Resenärernas huvudentré ligger på Katarinavägen i en ny entrébyggnad som sammanbyggs med den befintliga tunnelbanebyggnaden.
  • Ytterligare en entré skapas vid kajplan intill Stadsgårdsleden, i Lokattens trappor.
  • Lokattens trappor öppnas för gångtrafik mellan Katarinavägen och Stadsgården.
  • En ny hiss uppförs intill trapporna.

– Att skapa en robust och effektiv infrastruktur är en av de avgörande frågorna för regionens utvecklingsmöjligheter, och en välfungerande och tillräckligt dimensionerad bussterminal för Nacka-Värmdötrafiken är ett viktig steg på den vägen, säger Fredrik Meurling.

Utställning av samrådshandlingarna Planförslaget visas 31 maj–12 juli 2016 i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
Samrådsmaterialet finns tillgängligt såväl digitalt som fysiskt och fram till och med 12 juli har alla möjlighet att lämna synpunkter.