Nyheter

”Samtliga affärsområden bidrar till resultatet”

Jesper Göransson, vd Peab. Foto: Magnus Torle

Resursbrist i framför allt storstadsregionerna och kostnadsökningar för vissa underentreprenader är fortsatt en stor utmaning för Peab. 


Samtidigt uppvisar Stockholms bostadsmarknad en lite lägre aktivitet vilket ”frigör lite resurser”.

Det säger Peabs vd Jesper Göransson till Nyhetsbyrån Direkt.

Under 2017 ökade Peab omsättningen med 8 procent och resultatet med 17 procent ”hjälpt av samtliga fyra affärsområden”, påpekar vd:n med tillägg att det visar på koncernens kraft där samtliga affärsområdena i samverkan bidrar till att generera ett stabilt resultat.

På fråga om den rekordhöga orderingången och orderstocken borgar för en omsättningsökning även under innevarande år påpekar Jesper Göransson att Peab inte arbetar med något tillväxtmål. Men bolaget ”har i ett antal kvartal haft en stark orderingång”, konstaterar han.

– Framåt så arbetar vi ett kvartal i taget och ser framför oss en stabil marknad, säger han med tillägg att Peab kommer att arbeta utifrån det.

Jesper Göransson pekar även på att bolaget har haft ett hårt fokus på ”riskbilden i portföljen”.

– Vi har en annan riskprofil i vår orderbok, säger han med jämförelse mot läget för ett par år sedan.

Detta ska i sin tur tänkas generera jämnare marginaler inom entreprenadverksamheterna Bygg och Anläggning. Där rapporterades 2,3 respektive 3,2 procent för helåret 2017, från 2,2 respektive 3,3 procent under närmast föregående helår. 

– Snarare än marginaler någon tiondels procentenhet upp eller ned har vi arbetat hårt för en orderbok med jämnare utveckling, säger Jesper Göransson med tillägg att det är upp till var och en att diskutera om det är ”högt eller lågt”.

Tidigare under rapportsäsongen har många bostadsutvecklingsbolag rapporterat klara försäljningsminskningar under det fjärde kvartalet, inte minst har utveckling tenderat att ha varit svag i Stockholmsregionen.

Peabs försäljning av egna bostäder ökade däremot till 937 enheter i det fjärde kvartalet (535) och produktionsstarterna var upp till 1.068 bostäder (1.003). 

Trots en ökning av bostäder i pågående produktion till 6.333 vid årsskiftet (4.381) var 72 procent (69), att jämföra med 5.327 respektive 71 procent i slutet av september.

– Bakom talen ligger ett lågt antal starter i Stockholm men höga andelar i andra orter. Vi märker av ett allmänt överutbud i Stockholm av lite dyrare bostäder, säger vd:n.

I media har det bland annat rapporterats om att Peabs försäljning av bostäder går trögt i ett projekt i Solna norr om Stockholms innerstad. Det handlar om marken där den gamla nationalarenan i fotboll, Råsunda, låg.

Rörande utvecklingen för det projektet enkom påpekar Jesper Göransson att det, sett till Peabs totala pågående produktion, ”utgör en liten andel”. Sådana projekt rör sig om bostäder i bra geografier.

– Vi är uthålliga, säger han och svarar att snarare än prissänkningar i dylika projekt så kan Peab leva med en lite lägre försäljningstakt i rådande läge på Stockholmsmarknaden.

Den totalt sett starka utvecklingen för bostadsutvecklingssegmentet har att göra med att aktiviteten på bostadsmarknaderna i Sverige, Norge och Finland ”i allmänhet är hög” med ett fortsatt behov av bostäder. Behovet finns inte minst i det mellanprissegment som Peab verkar i, framhåller Jesper Göransson.

Peab följer byggrättsmarknaden i rådande läge och kan tänka sig att ”köpa byggrätter i rätt lägen till attraktiva priser”, säger vd:n.

– Det snackas ganska mycket i nuläget, men rent konkret har det varit ganska så lite ute, säger han.

Bolaget har arbetat hårt och ”systematiskt” för att stärka soliditeten under det senaste åren. Vid årsskiftet uppgick den till 32 procent efter att gradvis ha rört sig uppåt från att ha legat under målet 25 procent för fem år sedan. Bolaget har således en ”stabilitet i finanserna” och därmed möjlighet att agera om möjligheter skulle uppstå.
 
Malcolm Svensson Rothmaier, Nyhetsbyrån Direkt