Byggprojekt

Samverkansprojekt i Umeå för en halv miljard

Visionsbild på kontorshuset i Östra Station i Umeå. Bild: Wingårdhs

Nu inleds bygget av ett bostadshus och ett kontorshus i den nya stadsdelen Östra Station i Umeå. Bakom projektet står NCC och Balticgruppen.

Den nya stadsdelen i Umeå ska bebyggas med fler bostäder, kontor, handel, service och mötesplatser. NCC har sedan 2008 byggt cirka 700 bostäder i området och Umeå Östra resecentrum. Nu tar man i ett samverkansprojekt hjälp av Balticgruppen. Ordervärdet uppgår till 480 miljoner kronor.

– Tillsammans med NCC har vi arbetat fram en delad målbild och samsyn för vad vi vill åstadkomma med projektet. NCC har även gedigen kunskap av att bygga i Umeå och har erfarenhet av att bygga kontorshus med trästomme, vilket även blir aktuellt för kontorshuset i den första etappen av Östra Station, säger David Carlsson, vd och koncernchef, Balticgruppen.

I samverkan ska parterna bygga ett bostadshus och ett kontorshus. Båda husen är ritade av arkitektbyrån Wingårdhs och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär bland annat bra ljudmiljö, god ventilation och sunda materialval.

Bostadshuset rymmer 78 bostadsrätter, byggs med nio våningar och får en livsmedelsbutik i bottenplan. Kontorshuset omfattar 13 000 kvadratmeter och 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme.

– Vi har en öppen och nära dialog med Balticgruppen och har börjat samarbeta i ett tidigt skede i processen. Det gör att vi kan ta vara på gemensamma erfarenheter och styrkor och säkerställa hög kvalitet när vi förverkligar visionen om Östra Station som en hållbar stadsdel, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sweden.

Förberedande markarbeten inleds i december och byggstart för bostadshuset sker under början av 2022. Inflyttning i bostadshuset beräknas starta andra kvartalet 2024.