Nyheter

Sanering efter BT Kemi <br></br> dyrare än beräknat

Saneringen i Teckomatorp efter BT Kemi blir dyrare än beräknat. Nu väntas totalsumman landa på 133 miljoner kronor. Men då är inte saneringen av själva fabriksområdet medräknat.

På 1970-talet uppdagades tidernas kanske allra värsta miljöskandal i lilla Teckomatorp. Företaget BT Kemi, som producerade bekämpningsmedel, hade grävt ner omkring 1 000 tunnor med gift.

Området har sanerats i flera omgångar, nu pågår den tredje i ordningen. Målet är att Teckomatorp en gång för alla ska bli friskförklarat.

Men saneringen har kantats av flera problem. Det senaste bakslaget var när antimonhalten visade sig vara så hög så att företaget i Holland som skulle behandla jordmassorna stoppade leveranserna. Ett annat företag i Bremen, Tyskland, anlitades och nu har 42 000 förorenad jord skeppats iväg från Teckomatorp.

Men nu har det också visat sig att föroreningarna har spridit sig mer än förväntat. Det har lett till att mer förorenad jord, cirka 20 000 ton, måste forslas bort och behandlas. Det väntas leda till ökade kostnader med cirka 25 miljoner kronor.

Dessutom leder det till ökade kostnader för kontroll och analyser på uppskattningsvis 10 miljoner kronor.

Naturvårdsverket har redan gett klartecken för att betala de 15 miljoner kronor som problemen med antimonhalterna inledningsvis beräknades kosta. Nu arbetar Svalövs kommun med en ny bidragsansökan till Naturvårdsverket för ytterligare 35 miljoner kronor.

Vad händer om ni inte får pengarna?
— Då slutar vi gräva. Men bedömningen är att kommunen får pengarna, säger Lars Bevmo, kommunens projektledare för efterbehandlingen av BT Kemi-området.

Hittills har saneringen en budget på 98 miljoner kronor, med de extra 15 miljonerna inkluderade. Totalt väntas alltså saneringen kosta 133 miljoner kronor.

Men då är det bara det norra fabriksområdet som har blivit sanerat. Det södra området, där själva BT Kemi-fabriken låg, kommer sannolikt också att behövas saneras — trots att det redan har gjorts två gånger tidigare.

Just nu förbereder Vägverket produktion för en provtagning av området. En sorteringshall byggs på tomten intill för att minska grannarnas olägenheter med den starkt luktande jorden. Provtagningen väntas ge besked på hur förorenad marken är.

— Här ligger rivningsbetong i vägen för föroreningarna. Och vi vet inte hur förorenad betongen är, säger Lars Bevmo.

Han gissar att saneringen av det södra området kan kosta upp emot 50 miljoner kronor. I början av nästa år väntas provtagningen ge besked om vad den faktiska summan landar på så att Svalövs kommun kan ansöka om mer pengar.

Utgrävningarna av det norra området väntas vara färdigt om tre veckor. Då ska Oden Anläggningsentreprenad sätta igång med arbetet att skapa ett nytt rekreationsområde på platsen.