Nyheter

Sänkt grundvatten <br/> i Citybanans spår

Grundvattnet har sjunkit mycket i kvarteren kring Gamla Brogatan, där bygget av Citybanan drar fram. Nu kräver fastighetsägarna en ny prövning i Miljööverdomstolen.

Området där vattnet har sjunkit under den kritiska nivån ligger vid Gamla Brogatan i Stockholm där flera av fastigheterna vilar på träpålar. Fastighetsägarna vill nu att Miljööverdomstolen gör en ny prövning av bygget.

Banverket, som bygger tunnlar till Citybanan under centrala Stockholm, rapporterade för en vecka sedan till Länsstyrelsen och berörda fastighetsägare att grundvattennivåerna i kvarteret Boken och andra kvarter mellan centralstationen och Norra Bantorget sjunkit så mycket att Banverket måste sätta in motåtgärder för att inte husen ska riskera sätta sig eller rasa.

Mätningarna visar att grundvattennivåerna varit lite lägre än normalt sedan i november men sedan i början av december har de dalat dramatiskt.

Som mest har de sjunkit 1,80 meter eller cirka 80 centimeter under havsytan. Det är den kritiska nivå då Banverket , enligt myndigheternas kontrollprogram, måste börja pumpa tillbaka vatten i marken.

– Anledningen till att vi har ett kontrollprogram iområdet kring gamla Brogatan är just att många av husen är byggda på träpålar. Om grundvattnet sjunker under överkanten på pålarna riskerar de att ruttna om det samtidigt tillförs luft, förklarar Riitta Lindström, miljöhandläggare på Länsstyrelsen.

Enligt Banverket är grundvattenläget dock nu på väg att förbättras. 15 stycken infiltrationsanläggningar är driftsatta.

– Vi har aldrig varit nere på träet och har börjat pumpa tillbaka vatten så nu är vi nästan uppe i kontrollnivån för åtgärder, säger Anders Sahlstrand, pressansvarig på Banverket.

Han påpekar att entreprenörerna inte kan trycka in för mycket vatten samtidigt utan måste pumpa försiktigt annars kan vatten stiga upp i fastigheternas källare.

Enligt honom är orsaken till de lägre nivåerna delvis arbetena med Citybanan. Bland annat arbetet på schaktet som utförs för nedgången till en biljetthall för station City vid Vasaplan.

Men också det kalla vädret kan ha spelat en roll, i och med att nederbörden varit frusen och inte runnit ned i marken, uppger Anders Sahlstrand.

Fastighetsägarna i området kring Gamla Brogatan hävdar i brev till Miljööverdomstolen att Banverket under förhandlingarna om grundvattenuttaget i januari underlät att redovisa den drastiska grundvattensänkningen.

”Avvikelsen har varit väl bekant för Banverket i god tid före huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen. Trots detta lämnades ingen som helst redovisning härom vid förhandlingen.”

De kräver nu, via sina juridiska ombud, att målet ska tas om i Miljödomstolen och att Banverket ska vara tvungen att redovisa samtliga grundvattensänkningar i området för parterna.

Nästa gång Banverket ska rapportera sina mätdata om grundvattenförhållandena till Länsstyrelsen blir den 16 februari.

– Som tillsynsmyndighet håller vi koll på läget och ser till att de gör sitt bästa för att förhindra grundvattenssänkningar, säger Riitta Lindström.