Nyheter

Sänkt hastighet för höghastighetståg

Lena Erixon, generaldirektör. Foto: Elin Gårdestig.

 Trafikverket väljer bort de snabbaste höghastighetstågen i den nationella transportplanen för 2018 till 2029.

Generaldirektör Lena Erixon menar att det inte finns resurser för att bygga höghastighetsbanor för tågtrafik i 320 km/h, utan menar att det bästa förslaget är att bygga för trafik i 250 km/h.

 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att titta på lösningar för höghastighetståg. När man på torsdagen presenterade sitt förslag var det lägre hastigheter som nämndes.

Trafikverket lägger fram ett förslag till regeringen som innebär att man under perioden påbörjar sträckorna Järna-Linköping och Hässleholm-Lund. Hastigheten sätts till 250 kilometer i timmen snarare än 320 kilometer i timmen. 

– Om vi skulle bygga för högre hastighet skulle det dröja längre innan vi kan utnyttja den hastigheten på hela systemet, vi binder resurser under en längre period. Det kommer vara svårt att få operatörerna att  investera i dyra tåg som bara kan köra i 320 kilometer i timmen på kortare sträckor,  säger Lena Erixon, och fortsätter:

– För Ostlänken skulle 320 km/h istället för 250 km/h innebära en tidsskillnad på sex minuter. Då är det svårt att motivera en kostnad på 10 miljarder.

Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier, säger i en kommentar till Transportplanen att regeringen måste välja väg om höghastighetsbanorna.

– Trafikverkets besked ligger inte i linje med Sverigeförhandlingens direktiv och förslag, varken om hastighet, utbyggnadstakt, eller prioriterad etappindelning. Det är olyckligt att två statliga instanser förordar så olika lösningar i en sådan viktig framtidsfråga.