Nyheter

Sänkta straff i Söderledshärvan

Svea hovrätt har nu meddelat dom i Söderledsmålet.
De tilltalade frikänns från åtal om grovt bedrägeri och därmed sänks deras fängelsestraff.
En av de åtalade frikänns helt.

– Mardrömmen är över, säger den nu friade tjänstemannen på trafikkontoret.

I augusti 2014 dömdes fyra män till fängelsestraff för bedrägerier i samband med renoveringen av Söderledstunneln 2011. De dömdes av Attunda tingsrätt till fängelse – som högst fem år och som lägst två och ett halvt år. De dömdes också betala skadestånd till kommunen.
Samtliga fyra överklagade till hovrätten, vilket även åklagaren gjorde i tre av fallen.

Nu har hovrättens dom kommit. Enligt åtalet ska fyra av de tilltalade ha vilselett Stockholms kommun att betala över 27 miljoner kronor för mycket till entreprenören i samband med renoveringen av Söderledstunneln i Stockholm.
Enligt hovrätten kunde emellertid åklagaren inte bevisa att något vilseledande hade förekommit varför de tilltalade frikänns från åtalet för grovt bedrägeri.

I domen står det bland annat att åtalet bygger på ett påstående om osanna fakturor utan att det i gärningsbeskrivningen anges vilka fakturor som varit osanna, vilket innebär att gärningsbeskrivningen i ett väsentligt hänseende är otydlig.
Hovrättens slutsats av det som kommit fram under rättegången är att det måste krävas att individualiserade gärningsmoment som svarar mot brottsrekvisiten styrks för att en fällande dom ska kunna meddelas. Det är alltså inte tillräckligt att konstatera att ett vilseledande genom något av flera alternativa förfaranden – eller en kombination av dessa – varit möjligt eller att något av dem måste ha förekommit.

I frågan om det funnits en gemensam brottsplan menar hovrätten att det finns omständigheter som tyder på att de tilltalade har haft ett samarbete som inte kan betraktas som ordinärt med hänsyn till deras roller i entreprenadförhållandet och att bevisningen i målet, bland annat flera e-postmeddelanden, talar också för att de velat dölja en del av sina mellanhavanden.
Men det räcker inte för att visa att de haft en gemensam brottsplan.

Eftersom åtalet för grovt bedrägeri ogillas sänks fängelsestraffen.
Tre av de tilltalade, byggledaren/konsulten, företagaren och underentreprenören, döms dock för annan brottslighet ,bland annat bokföringsbrott och skattebrott,  och får fängelsestraff på mellan åtta månader och två år och två månader.
Den före detta projektledaren/tjänstemannen på trafikkontoret frikänns helt.

– Han är enormt lättad och glad över att hovrätten förstått honom. Mardrömmen är över och han hoppas nu kunna satsa på framtiden, säger advokat Mattias Novak, som försvarat projektledaren.

Genom domen slipper de tilltalade att betala skadestånd till Stockholms kommun.

Domarna i Söderledshärvan

Byggledaren/Konsulten:
Tingsrättens dom: Fem års fängelse för grovt bedrägeri samt sju års näringsförbud för grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
Hovrättens dom: Fängelse i två år och två månader samt näringsförbud i fem år för grovt bokföringsbrott i två fall, medhjälp till grovt bokförings- brott och grovt skattebrott i fem fall.

Företagaren:
Tingsrättens dom: Tre och ett halvt års fängelse samt näringsförbud i fem år för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott.
Hovrättens dom: Fängelse i åtta månader samt näringsförbud i tre år för bokföringsbrott.

Underentreprenören:
Tingsrättens dom: Fyra års fängelse samt näringsförbud i fem år för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
Hovrättens dom: Fängelse i två år samt näringsförbud i fem år för grovt bokföringsbrott i två fall, medhjälp till grovt bokförings- brott och grovt skattebrott i tio fall.

Projektledaren:
Tingsrättens dom: Två och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri.
Hovrättens dom: Ogillar åtalet och mannen frias helt.

Tingsrätten dömde att de fyra männen solidariskt skulle betala skadestånd till Stockholms kommun med det belopp som inte har återbetalats, 3,9 miljoner kr.
Enligt domen i hovrätten är de inte skadeståndsskyldiga.