Nyheter

”Satsa på hållbar fordonsindustri”

Västra Götaland kraftsamlar inom miljöteknik för att undsätta industrin och bevara jobben. En hållbar fordonsindustri i Sverige skulle kunna ge över 20 000 jobb.

Västra Götalandsregionen är en region där bilindustrin är fast förankrad. Där finns både kunskap och produktionsmöjligheter. Regionen satsar mycket på miljöteknik och med Innovatum i spetsen hoppas man kunna skynda på en omställning av en vanlig drift till biogas, och etablera produktion av elbilar i området.

Stiftelsen Innovatum har inlett en samling förstudier för att kartlägga företag och potential för att skapa nya affärsmöjligheter och jobb i Fyrbodal-regionen på energi- och miljöteknikområdet.

— Miljöteknik kommer att skapa nya branscher och nischer, och väldigt många nya jobb, säger Tore Helmersson, vd på Innovatum Teknikpark i Trollhättan.

Totalt tio förstudier ska genomföras 2009 av Innovatum. Förhoppningen är att det ska leda till att stärka regionen och motverka konjunkturens negativa effekter. I förstudierna kartläggs förutsättningarna för ny eller ökad produktion på miljöteknikområdet. Biogas är en viktig punkt i programmet, där flera projekt redan är igång.

Andra förstudier omfattar produktion av elfordon, där bland annat Think är högaktuell just nu — företaget är intresserat av att eventuellt förlägga biltillverkningen i Sverige. Innovatum ser även över möjligheter för annan teknikutveckling inom fordonsindustrin, bland annat att etablera ett lättviktscentrum för fordon och batteritillverkning.

Ecoex, ett samverkansprojekt i Business Region Göteborg, satsar också pengar på miljöteknikområdet. De samarbetar med Exportrådet och satsar mycket på småföretag och ska stimulera företagen att exportera miljöteknik, med pengar från EU, Västra Götalandsregionen och kommunerna. I en temperaturmätning som Ecoex gjorde i december förra året uppgav 42 procent av de företag som exporterar att de planerar att nyanställa i år.

— Det är många jobb i förhållande till antalet företag. Många av de företag vi jobbar med har ännu inte kommit igång i full skala. Vi ser ökad efterfrågan på bioenergi, biogas och energieffektivisering av transporter och fastigheter, säger Maria Strömberg på Ecoex.

Carl Naumburg på Vinnova ser en stor potential för miljöteknik inom fordonsindustrin i Sverige. Han nämner bland annat elmotorer, batteriteknik och elektronikutveckling som områden där Sverige har ett stort kunnande.

— Elektrifiering är ett stort utvecklingsbord där Sverige har stor kunskap men ingen elmotorproducent. ABB har förutsättningar, de skulle kunna utveckla produktion om de skulle vilja, säger Carl Naumburg.

Fordonsanalytikern Matts Carlsson tror att miljöteknik är framtiden för fordonsbranschen.
— Om det satsas ordentligt på en hållbar fordonsindustri, så skulle det kunna generera arbetstillfällen i storleksordningen 20 000—30 000, om man räknar med exporterande företag, säger Matts Carlsson.

Han är irriterad över att statens blygsamma branschbevakning.
— Det är anmärkningsvärt att det bara är två personer som håller ögonen på fordonsbranschen. Det hade varit klädsamt om staten satsat mer på branschbevakning.

Antal jobb: 20 000

Statligt stöd till fordonsforskning

Finansieringen är ett aber i kristider — inte minst för fordonsindustrin. Därför kom bildningen av statens bolag Fouriertransform i mitten på december lägligt.

Bolaget, som fungerar som ett statligt holdingbolag, ska stimulera FoU inom fordonsklustret. 3 miljarder kronor finns att fördela på olika projekt.

— Tanken är att bolaget ska hjälpa till att stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft, och satsa på innovativ teknik. Det finns inga förbindelser att det ska vara miljöteknik, men det ligger nära till hands eftersom många projekt drivs i den riktningen, säger Lars Erik Fredriksson på enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet.

Bolaget håller på att bildas, en extern styrelse ska tillträda inom några veckor. De första investeringarna ska kunna ske under det andra kvartalet i år. Vem som får del av kakan är ännu inte klart.

— Jag har haft kontakt med ett 20-tal företag och tittar på 30-35 projekt, säger Lars Erik Fredriksson.