Nyheter

Satsar på nytt labb för betongforskning

Betongprover i en hylla
Betongprover. Foto: Henrik Nordell

Swerock och Peab Asfalt ska öppna ett nytt betonglaboratorium i Danderyd. Laboratoriets huvudfokus kommer att vara produktionskontroll och produktutveckling av betong.

– Med laboratoriet kommer vi ha möjlighet att bedriva utvecklingsarbetet mer fokuserat. Vi kommer få ännu bättre kontroll på vår egen betongproduktion. Samtidigt kan vi bidra med ökad kunskap till hela branschen, säger Ola Mårtensson, ansvarig chef på Swerock och Peab Asfalts teknikverksamhet.

Laboratoriet blir cirka 700 kvadratmeter stort och beräknas att stå klart för inflyttning under första halvan av 2023. Stora delar av Swerocks mottagning- och produktionskontroller kommer att hanteras här. Laboratoriet kommer också att fungera som Swerocks nav för forskning- och utveckling.

Med hjälp av det nya laboratoriet kommer Swerock bland annat ha möjlighet att forska vidare på exempelvis hur koldioxidutsläppen kan minskas vid tillverkning av betong. 

– Vi kommer bland annat att driva olika forskning- och utvecklingsprojekt samt göra prover på specifika bindemedel och utföra specialprovningar, exempelvis på beständigheten hos betongen. Men vi har också dörren öppen för externa kunder med behov av betongprovning, säger Staffan Carlström, produktchef på Swerock.

Peab Asfalt och Swerock har i dag sex ackrediterade laboratorier från Boden i norr till Helsingborg i söder. Det nya laboratoriet kommer att ge stora möjligheter att ytterligare utveckla verksamheten och utföra nya och mer avancerade provningsmetoder.

– Nu är det full fart på det mesta. Vi planerar att flytta in i lokalerna under första kvartalet av 2023. Under andra kvartalet ska verksamheten vara i gång. Vi håller även på att rekrytera både laboratorietekniker och en laboratorieföreståndare, säger Staffan Carlström.