Nyheter

Sätter hållbart byggande på kartan

Hållbara kartan är en internetbaserad 3D-karta .Bild: Stockholm stad.

Stockholm ska sätta hållbart byggande på kartan.

Nu har kommunen lanserat Hållbara kartan, en sammanställning över stadens hållbara byggnader som både kan inspirera till innovativa lösningar och skapa affärsmöjligheter.

Stockholm växer med två busslass i månaden. Fram till år 2030 ska staden bygga 140 000 nya lägenheter. Det pågår även ett omfattande arbete med att renovera det befintliga beståndet. För att klara denna tillväxt måste staden växa hållbart.

Syftet med Hållbara kartan är att visa vad som är möjligt och redan har gjorts, inspirera till utveckling och sprida kunskap och erfarenheter. Kartan synliggör innovationer och miljöteknik, den samlar lösningar, produkter och tjänster som utvecklas och omsätts i praktiken.

– Det mesta syns inte från utsidan, därför vill vi visa lite vad som händer bakom fasaden på en byggnad. Ofta finns massor av spännande hållbara lösningar, säger Stefan Lindsköld, projektledare för Hållbara kartan på Stockholm stad.

Hållbara kartan är en internetbaserad 3D-karta där objekt med hållbar profil presenteras med text och bild. Redan nu finns runt 30 objekt med goda exempel från byggherrar, staden och fastighetsförvaltare på hur byggnader och platser kan byggas och byggas om för att bli mer hållbara. Objekten är hämtade från både nybyggnation och renovering av befintliga områden i staden.

– Rent konkret skapas nya affärsmöjligheter för allt från byggherrar och fastighetsägare till  konsulter och leverantörer. De kan få tips på hur andra gjort, visa upp sina egna innovativa lösningar och hitta nya affärskontakter.

Kartan kommer att fortsätta att växa och det finns potential att kartan kan omfatta ett hundratal innovativa och hållbara lösningar.

– Kartan ska vara ett levande dokument som kommer att fyllas på kontinuerligt. Den fungerar också som en databas där hållbart arbete dokumenteras för framtiden, säger Emilie Zetterström, kommunikatör på Norra Djurgårdsstaden Innovation.

En referensgrupp kommer att sålla bland projekten.

– Kartan får inte bli urvattnad. Däremot kommer vi hellre att fria än fälla när vi väljer objekt, säger Stefan Lindsköld.

Var har ni hittat förebilden till Hållbara kartan?

– Vi har inte hittat någon liknande karta, bortsett från en i New York med ett helt annat upplägg, så vi tror att detta kan vara den första i sitt slag.

Lanseringen skedde i samband med Sweden Green Building Conference på Kistamässan.