Nyheter

Sätter press på regeringen om betongförsörjningen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Regeringen tar nu det första steget i processen om ett tidsbegränsat tillstånd för Cementa. Samtidigt sätter Byggföretagen press på regeringen om betydelsen av en inhemsk betongförsörjning.

På måndagen träffade bygg- och anläggningsbranschen bostadsminister Märta Stenevi (MP) för att diskutera sårbarheten inom materialförsörjningen. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd framförde bland annat att branschen nu är i ett läge där förutsägbarhet är avgörande, nu och framöver.  

– Vill regeringen ha inhemsk kalkbrytning över huvud taget – eller öka Sveriges beroende av importerade råvaror? Kalk, trä och stål har lagt grunden till Sveriges välstånd. Nu tornar parallella orosmoln upp sig i industrin. Cementkrisen och elkrisen kräver ett bredare synsätt än stuprörsperspektivet, säger hon.

Inför mötet hade regeringen bland annat uppmanat bygg- och anläggningsbranschen att bygga mer i trä. Men så enkelt är det inte, menar Elmsäter-Svärd.

– Rätt byggmaterial måste användas på rätt ställe. Betong kan inte uteslutas ens vid trähusbyggnation. Ökad trähusbyggnation förutsätter också en politik som möjliggör produktivt skogsbruk och en möjlighet att avverka skogen, påpekar hon.

Enligt de medverkande vid mötet insåg Märta Stenevi allvaret och betonade att ”betong behövs, än så länge”.

 –  Vi hoppas nå samsyn i att klimatet i ett bredare perspektiv behöver komma med i lokala prövningar. Högre kostnader, svårhanterliga logistikkedjor och större miljöpåverkan är tydliga risker vid en omställning till import av cement, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Den 31 oktober går Cementas nuvarande tillstånd för täktverksamhet i Slite ut. Men regeringens besked den 10 augusti öppnade upp för en tidsbegränsad fortsättning av verksamheten för att rädda rikets cement-försörjning. Det första steget i den processen har nu tagits när promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall skickades ut på remiss i måndags.

I promemorian finns de ändringsförslag i miljöbalken som krävs för att regeringen i undantagsfall ska pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd för täktverksamhet. För att en sådan ska prövas krävs att verksamheten är av nationell betydelse och att kalkstenen inte kan tillgodoses på annat sätt. Vidare krävs att kalkbrytningen omfattas av ett gällande tillstånd, dock inte en utvidgning av volymen kalksten.

Efter att remissinstanserna har sagt sitt kommer regeringen att fram en lagrådsremiss och sen en proposition till riksdagen. Remissinstanserna har fram till fredag på sig att säga sitt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 oktober.