Nyheter

SBAB: Bostadspriserna <br></br> ökar till 2010

Bostadspriserna kommer att gå upp till 2010. Men de rekordlåga räntorna ökar risken för att hushållen lånar mer än de klarar av. Det bedömer bolåneföretaget SBAB i en ny konjunkturprognos.

Perioden med rekordlåga räntor går mot sitt slut, menar SBAB.
— Det finns en risk att de rekordlåga räntorna leder till att hushållen lånar för mycket. När ränteläget blir normalt kommer ränteutgifterna att utgöra en betydligt högre andel av den disponibla inkomsten än vad hushållen varit vana vid under de senaste 10 åren, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Risken för räntechock för hushållen ökar, samtidigt som de låga boräntorna bidragit till att stabilisera bostadspriserna. SBAB bedömer att bostadspriserna kommer att fortsätta vara stabila de kommande två åren, med en marginell uppgång fram till mitten av 2010 följt av en mindre nedgång.

— Bostadspriserna har stimulerats mer av de låga boräntorna än vad vi tidigare räknat med. Hushållens stora benägenhet att välja kortast möjliga bindningstid har gjort att ränteeffekten blivit större än normalt, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.

Bolåneföretaget bedömer att botten för konjunkturen är passerad, men räknar med att återhämtningen blir långsam.