Nyheter

SBC varslar 90 anställda

Den fallande bostadsmarknaden har varit kännbar för Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, som varslar 90 personer om uppsägning.

Rationaliseringar inom förvaltningsverksamheten i kombination med en fallande marknad för nyproducerade bostadsrätter leder nu fram till att 90 anställda hos SBC varslas om uppsägning. Men eftersom företaget samtidigt rekryterar cirka 40 personer blir nettoeffekten att 50 personer riskerar att förlora jobbet.

Varslen gäller både SBC och dess helägda dotterbolag SBC Mark AB. De fackliga organisationerna har informerats och förhandlingar om uppsägningarna ska påbörjas.