Nyheter

SCA flyttar in på Campus Umeå

Akademiska Hus och SCA har tecknat ett avtal som innebär att SCA flyttar in i nya, toppmoderna lokaler på Campus Umeå. Etableringen i Universitetsstaden kommer att skapa ökade förutsättningar för möten och samarbeten mellan forskning, utbildning och näringsliv. Dessutom stärks utvecklingen av ett ännu starkare nationellt, skogligt centrum i Umeå.

Akademiska Hus investerar just nu cirka 87 miljoner kronor i om- och nybyggnationer på Campus Umeå. Sedan tidigare är det bestämt att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kommer att husera i de nya lokalerna och ge plats åt forskningsprogrammet Future Forests som samlar fler än 50 forskare från olika universitet och vetenskapliga discipliner.

Nu står det klart att även SCA flyttar in i samma byggnad. Företaget är en världsomspännande tillverkare av bland annat papper, skogsindustriprodukter och förpackningar och är Europas största privata ägare av skogsmark. 

– Rekrytering av kompetent personal är en nyckelfråga för oss på kort och lång sikt. Därför är det viktigt att komma närmare SLU och få möjlighet till ett utökat samarbete mellan utbildning och skogsnäring. Campus Umeå är dessutom en kreativ och inspirerande miljö, vilket är a och o för vår trivsel och utveckling, säger Birgitta Boström, förvaltare vid Västerbottens skogsförvaltning, SCA.

Totalt kommer SCA att hyra 450 kvadratmeter kontorsyta i den sydvästra delen av SLU:s  huvudbyggnad. 

– Vi är otroligt glada att SCA väljer att flytta in på campus. Vår förhoppning är att detta är ett första steg till ett ”skogligt kluster” som ger synergieffekter mellan forskning och näringsliv och har en positiv inverkan på Campus Umeå i stort, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Norr.

De nya lokalerna beräknas stå klara i mars 2013 och SCA planerar att flytta in i januari 2014.