Byggprojekt

Scandinavium ersätts av större multiarena

Skandinavium
Skandinavium ska rivas och ersättas med en större multiarena. Foto: Henrik Ekberg

Arenafrågan i Göteborg har diskuterats i åratal. Men nu har politikerna enats och i nästa vecka förväntas kommunfullmäktige klubba igenom beslutet som innebär att Göteborg åter får landets största inomhusarena.

När Skandinavien stod klar 1971 var den landets största inomhusarena. Tillsammans med Ullevi och Gamla Ullevi på promenadavstånd bort samt Lisebergshallen (som nu har rivits) på ett handbollskast avstånd och Valhalla bad- och sporthallar precis bredvid var Göteborg länge landets ledande arenastad. De största artisterna, matcherna och tävlingarna hamnade helt enkelt i Göteborg. Sen kom Globen 1989 och i huvudstaden byggdes även senare ett par fotbollsarenor där Friends Arena på allvar utmanade Ullevis storlek. I söder stod Malmö Arena klar 2008 och Scandinavium petades ner ytterligare ett steg kapacitetsmässigt.

En ny multiarena

Men nu tycks det alltså ha vänt och detta efter många år av oenighet bland politikerna i Göteborg. I slutet av mars enades Moderaterna, Socialdemokraterna, Demokraterna, Vänsterpartiet Liberalerna och Centerpartiet om en ny multiarena och ett modernt centralbad som ska ersätta Valhallabadet.

Huvudspåret är att riva Skandinavium och bygga en ny multiarena som tar 16 000 åskådare. Parallellt ska man även utreda en om- och tillbyggnad av Scandinavium. Med bland förslagen finns också en byggnation av multiarenan på Valhallabadets nuvarande tomt. Dessa alternativ ska utredas av kommunstyrelsen tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab och Got Event.

Klassiska Valhallabadet, som stod klar 1956, föreslås rivas och ett nytt större badhus är tänkt att byggas norr om Vallhallagatan, vid Burgårdsparken.

Detaljplaner

Uppgifterna om antalet åskådare i den nya multiarenan kommer från den förra utredningen, som gjordes för ett par år sedan. ” Vi jobbar vidare utifrån den förutsättningen. Gotevent AB, som ansvarig operatör i arenan, är den som huvudsakligen får avgöra om det är lämpligt att föreslå en ändring av förutsättningen” skriver Magnus Sigfusson, direktör samhälle och omvärld på stadsledningskontoret i Göteborg i ett mailsvar till Byggvärlden.

I de eniga politikernas yrkan ligger det på byggnämnden att bland annat ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en ny arena med annex och sporthallar i anslutning till arenan söder om Valhallagatan samt att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.

Fullmäktige förväntas stå bakom

Ärendet ska upp i fullmäktige torsdag 28 april. ”I och med att en majoritet av politikerna i kommunstyrelsen står bakom yrkandet kan man nog förvänta sig att de gör det även i fullmäktige. Så snabbt som möjligt kör vi nu igång med arbetet med att samordna stadens berörda aktörer, utifrån de ansvar och uppdrag de har” skriver Magnus Sigfusson.

logo
Henrik Ekberg