Nyheter

SCB: Lägsta prisökningen <br></br> på tolv år

Prisnivåerna på hus i Göteborg och Stockholm har stigit något. Men avmattningen på småhusmarknaden märks i stillastående eller sjunkande priser utanför storstäderna.

Huspriserna i riket stiger, men avsevärt långsammare än tidigare. Prisuppgången på 3 procent mellan juli och september 2008 är den lägsta ökningstakten på årsbasis sedan slutet av 1996, enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

I dagsläget har bara två län snittpriser som ligger under 1 miljon kronor för småhus: Västernorrland och Norrbotten. Genomsnittspriset för en fastighet i landet var juli-september 1 834 000 kronor.
I Stockholm är medelpriset för ett småhus 4 053 000 kronor, ett pris som dock inte är det högsta i landet. Stockholm kommer först på tredje plats, Nacka är dyrast med 4 664 000 kronor i snitt tätt följt av Täby kommun med 4 157 000 kronor.

I Malmö får husköparen betala i snitt 3 261 000 kronor för ett hus, i Göteborg 3 113 000 kronor och i Umeå 2 050 000 kronor.