Nyheter

”Ser biometri i ett större sammanhang”

Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06. Foto: ID06

Vårt kortbyte har varit känt sedan 2018, så det är märkligt att Rentalföretagen nu, flera år senare, meddelar att man inte kan leverera utrustning.
Det säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06, som svar på kritiken mot det planerade kortbytet, och flaggar för att övergången till nya ID06-kort vid årsskiftet nu kan bli krångligare för vissa användare.

Rentalföretagen kallade på måndagen branschen till ett möte om biometri. Deras förslag är att skippa ett ”mellanskifte” av ID06-kort som är på gång till årsskiftet. Istället vill de se en direkt övergång till biometrisk avläsning.

Från ID06 ger man nu sin syn på saken och varför man inte kommer att stoppa kortbytet och skynda på övergången till biometri.

– Kortbytet har varit känt sedan 2018 och är därmed ingen plötslig oförutsedd händelse. Vi gör kortbytet för att höja säkerheten för personinformation på kortet, säger Thor Jonsson på ID06.

Läs mer: ”Nytt säkrare ID06-kort snart här”

Att införa biometri rakt av löser inte, och framförallt ersätter inte, den process som ID06-kortet står för, menar han.

– Man begår, menar vi, ett allvarligt fel om man reducerar den komplexa och känsliga frågan om biometri till att vara en rent teknisk fråga. ID06 ser frågan om biometri i ett mycket större sammanhang, där dialog med arbetsmarknadens parter och ansvarig myndighet måste gå hand i hand med tekniken och där tekniken ska anpassas efter omständigheterna med individen i centrum, inte tvärtom. Man får aldrig glömma att biometrisk information som ingångsvärde inte är tillåtet, utan prövas av ansvarig myndighet i varje enskilt fall utifrån en konsekvensbedömning med individens rättigheter i fokus.

ID06 AB inleder implementeringen av biometri inom ID06-systemet, med den del av processen som bolaget är personuppgiftsansvariga för (PUA) och kommer inom kort ge ett svar kring hur bolaget avser gå vidare med biometri.

Enligt Thor Jonsson har samtliga ackrediterade ID06-leverantörer i god tid innan teknikskiftet bekräftat att man har stöd för de nya korten.

– Men då Rentalföretagen aktivt uppmanat sina medlemsföretag att inte investera i den nya tekniken, finns risken att enskilda kunder och arbetsplatser lurats ”upp på läktaren” av deras leverantörsstyrda rådgivning.

Finns det risk att det blir problem vid övergången, att nya kort inte kommer att kunna läsas av befintlig utrustning?

– Det är märkligt att Rentalföretagen flaggar för att man inte kan leverera den utrustning som deras kunder vill ha och med rätta kan förvänta sig samt att man så sent som i slutet av 2020 mot känd fakta fortsatt med nyinvesteringar i den teknik som inte kommer att fungera med de nya ID06-korten. Beroende på deras agerande kommer verkligheten under en övergångsperiod att bli krångligare för den minoritet som har nya ID06-kort.

Idag finns ca 700 000 aktiva ID06-kort. De kort som skulle kunna bli ett problem är nybeställda ID06-kort på arbetsplatser som inte anpassat sig till att läsa den säkra delen av ett ID06-kort.

– Vi talar om arbetsplatser som är inhägnade i första hand, vilket totalt sett är rätt få arbetsplatser. En siffra som normalt används är att sex procent av arbetsplatserna idag är inhägnade. Tilläggas ska att alla ackrediterade applikationsleverantörer har stöd för det nya ID06-kortet, så om man inte uppgraderat sina lösningar på en arbetsplats är det hög tid att åtgärda det.

Skulle det bli problem och man inte har anpassat sig, kommer det innebära viss manuell hantering.

– Dock finns mobila lösningar och det vore konstigt om det inte gick att använda tillsammans med till exempel en rotationsgrind. För öppna arbetsplatser används oftast mobila lösningar och vad vi vet finns det ingen ackrediterad applikationsleverantör som inte har stöd för det nya ID06-kortet i sina mobila lösningar.

Varför deltog inte ID06 på det möte som Rentalföretagen bjöd in till?

– Då Rentalföretagens inställning till ID06 och ID06-systemets strategiska vägval är känt, såg vi inget värde i polemik under ett leverantörsstyrt seminarium. Vi fokuserar i stället på att titta framåt och lyssna på kundernas önskemål och behov och har återkommande dialog och möten med applikationsleverantörerna, det vill säga de företag som levererar till rentalbranschen, där vi återkommande informerat och informerar om det nya ID06-kortet och andra funktioner inom ID06-systemet.