Nyheter

Ser över statliga kreditgarantier

Susann Bard, särskild utredare, pratade om arbetet med Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering på Bostadsfrämjandets Vårseminarium. Foto: Anna Sjöström

Nya villkor för kreditgarantier och statlig topplån är två av de tänkbara förslagen som utredarna tittar närmare på inom ramen för Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering.
Susann Bard, särskild utredare, var en av talarna på Bofrämjandets Vårseminarium med temat ”Hur ska unga hitta hem?”.

Regeringen är beredd att ge staten en mer aktiv roll i att säkerställa att bostadsfinansieringen fungerar effektivt i hela landet, för olika aktörer, oavsett upplåtelseform och under skiftande konjunkturer.

Susann Bard, särskild utredare och tillförordnad generaldirektör på Boverket, pratade om arbetet med Utredningen om finansieringsförutsättningar för bostadsbyggande.
Utredningens syfte är att ge förslag på förbättrade finansieringslösningar för ny- och ombyggnad av bostäder på svaga marknader, för mindre aktörer och för byggandet av hyresrätter, inklusive studentbostäder.
– Vi ska hitta långsiktiga lösningar, som fungerar även om Sverige skulle hamna i en finansiell kris, säger Susann Bard.

Regeringen beslutade att tillsätta en utredning 12 januari och den ska vara klar 1 november.
I uppdraget ingår bland annat att utvärdera statliga kreditgarantier och analysera hur de kan utvecklas, utvärdera erfarenheter från tidigare statlig bostadsfinansiering, till exempel att lämna förslag på statliga topplån för nyproduktion av hyresrätter och studentbostäder och ta del av internationella erfarenheter.

Uppdraget lämnar också öppet för att ge andra förslag som bedöms lämpliga.
– Det finns ett stort utrymme i detta, men huvuddelen ligger i att titta på produktionen.

De problem som identifierats på de svagare marknaderna är till exempel behov av bostadsbyggande trots vikande befolkning, lägre betalningsvilja hos befolkningen, svagt intresse från byggare och banker, avsaknad av lokalt bankkontor och att kreditgarantierna är otlilräckliga.
– Men vi vill absolut inte stimulera de svaga marknaderna och sen lägger ner, vi ska hitta långsiktiga lösningar. Det behöver heller inte alltid vara de stora projekten, i bland kan mindre projekt göra att det funkar bättre, säger Susann Bard.

Tänkbara spår för utredningen är förändrade villkor för kreditgarantider, avgifter, statliga topplån och andra alternativ.
– Här kan man titta på om det är lämpligt att vidga kretsen av de som kan ge kreditgaranti och om vi ska ge någon form av subvebtioner på de svaga marknaderna.

Susann Bard underströk att utredningen jobbar med mängder av uppslag och att hon gärna taa emot inspel och kloka tankar från alla som känner att de har något att bidra med.