Nyheter

Serneke omorganiserar i ledningsgruppen

Sernekes huvudkontor i Göteborg. Bild: Serneke

Serneke omorganiserar och tar in fyra nya personer i koncernledningen. Bland annat tar Mikael Hultqvist över som vd för Serneke Sverige efter Anders Arfvén, som lämnar bolaget.  

Dessutom tillträder Carole Lindmark rollen som kommunikationschef, Johanna Rutberg blir General Counsel och Kaia Eichler utses till hållbarhetschef. Enligt Serneke stärker förändringarna ledarskapet i organisationen och skapar bättre förutsättningar för nästa steg i bolagets utveckling.

– Det känns positivt att förstärka ledningen med fyra nya kollegor med hög kompetens och bevisad förmåga att driva förändring. Vi avser nu accelerera tempot i vårt förändringsarbete för att stärka bolagets konkurrenskraft, säger Michael Berglin, vd för Serneke Group i ett pressmeddelande.

De nya medlemmarna tillträder sina roller omgående. Som en konsekvens av förändringarna lämnar Anders Arfvén tjänsten som vd Serneke Sverige, och Michael Berglin tar över positionen till dess att Mikael Hultqvist tillträder. Daniel Modéus kvarstår i koncernledningen till Johanna Rutberg tillträder positionen som General Counsel, därefter fortsätter Daniel Modéus sin tjänst som chefsjurist Serneke Sverige med ett förstärkt fokus på bolagets entreprenad- och fastighetsjuridik.

– Jag tackar Anders Arfvén för hans insatser för bolaget och önskar honom lycka till i framtiden. Vi ser alla fram emot att inom kort välkomna våra nya kollegor till ett spännande arbete med att lyfta Serneke till nästa nivå, säger Michael Berglin.

Den nya koncernledningen består av:
·    Michael Berglin, VD och koncernchef
·    Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige
·    Carole Lindmark, kommunikationschef
·    Johanna Rutberg, General Counsel
·    Kaia Eichler, hållbarhetschef
·    Ola Serneke, VD Serneke Invest
·    Anders Düring, CFO
·    Robin Gerum, affärsutvecklingschef
·    Jonas Fjellman, HR-chef