Nyheter

Sex personer åtalas för mutbrott

Statens fastighetsverk. Foto: Susanne Bengtsson

Sex personer åtalas i en korruptionshärva inom Statens fastighetsverk, SFV. Brotten gäller bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel.
Tre av de åtalade har tidigare varit anställda inom myndigheten, tre stycken har drivit företag i byggbranschen och haft ramavtal med SFV.


I januari 2017 avslöjades en korruptionshärva inom Statens Fastighetsverk, SFV, efter att TV4:s Kalla fakta granskat myndighetens upphandlingar och renoveringar. Totalt sex personer delgavs misstanke om oegentligheter, och generaldirektören tvingades bort från sin post. 

Nu har åklagaren väckt åtal mot de misstänkta personerna. Det meddelar Åklagarmyndigheten.

– Det här är en stor utredning som har pågått i många år och det är många brottsmisstankar som utretts, konstaterar  vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption, som fattat åtalsbeslutet.

Den huvudåtalade har varit förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk under åren 2007-2015 med ansvar för att förvalta flera historiska byggnader. Han åtalas nu bland annat för att genom ett brottsupplägg ha låtit Statens fastighetsverk betala för byggnationer på hans privata fritidsfastigheter i Finland och i Roslagen.

De ansvariga företagare som anlitats för byggnationerna på de privata fastigheterna har åtalats för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. De har drivit både enskilda firmor och aktiebolag och har haft ramavtal med SFV. Enligt åtalet har företagarna utfört arbeten på fastighetschefens privata fritidshus och sedan fakturerat SFV miljontals kronor för arbetet. En tidigare assistent och teknisk förvaltare på SFV har låtit anlita företagarna för att renovera barnens lägenhet på SFV:s bekostnad. Fakturorna har attesterats av fastighetschefen. 

– Jag menar att det funnits en brottsplan enligt vilken kostnaderna för mutorna vidarefakturerats till Statens fastighetsverk och att skattebetalarna därigenom i slutändan fått betala för byggnationen på förvaltningsområdeschefens privata fastigheter. Det innebär att förvaltningsområdeschefen åtalats för mycket allvarlig korruption inom den statliga förvaltningen, där han under flera år tillskansat sig mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar, säger Martin Bresman.

Han bedömer brotten som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, varit systematiska och i en större omfattning av särskilt farlig art.

I ett annat fall har en av byggföretagarna låtit fastighetschefen disponera en exklusiv motorbåt samt en båtsläpvagn utan kostnad, vilket ska tolkas som en muta. 

Den tidigare generaldirektören för Statens fastighetsverk har åtalats misstänkt för tjänstefel eftersom Statens fastighetsverk inte gjort en åtalsanmälan inom rimlig tid trots att generaldirektören under en längre tid haft uppgifter om misstänkt brottslighet i förvaltningsområdeschefens anställning. Statens fastighetsverk har gjort en polisanmälan långt senare.

– För att undvika misstankar om att man försöker dölja korruption eller andra oegentligheter inom staten finns det en absolut skyldighet för ansvariga att åtalsanmäla skälig misstanke om allvarligare brott i anställningen. Den tidigare generaldirektören är åtalad för tjänstefel eftersom han vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften när han inte sett till att Statens fastighetsverk gjort anmälan i rimlig tid om de brottsmisstankar som han fått information om.

21 dagar är avsatta för rättegången, men tingsrätten har ännu inte tagit ställning till när huvudförhandling kommer att ske.