Nyheter

Sexism hör inte hemma på studentflak eller i branschen

Studenttider. Vanligtvis förknippat med känslor av framtidshopp och glädje. Runtom i Sverige har tusentals killar och tjejer tagit studenten, samlats på studentflak och sjungit ut sin glädje. 
Därför blir de senaste veckans rapportering om sexistiska banderoller på olika studentflak extra nedslående. 

Inom byggbranschen arbetar vi hårt för ökad jämställdhet och jämlikhet – en självklarhet för att kunna attrahera talanger och bygga en arbetskultur för framtiden. Det är också en byggsten för att få till en god arbetsmiljö där alla ska känna sig välkomna. Det gör det extra viktigt att vi kollektivt tydligt signalerar att detta aldrig, aldrig är okej.

De sexistiska budskap från de som i dagarna tagit studenten är inte budskapen som ska gälla. Det är upp till var och en av oss att vara att sätta ned foten. Det är inte okej med den typen av attityder, i vår bransch, på vår arbetsplats eller i samhället i stort. 

En av många frågor är var är de vuxna som ska guida dessa unga vuxna rätt när det gäller beteenden och attityder? Var är föräldrar, lärare, rektorer? Hur kunde det här tillåtas?

Vi tycker oavsett att det är hög tid att män högt och tydligt tar ställning. Kränkande banderoller på studentflak är givetvis helt oacceptabelt! Sexism och rasism är också givetvis helt oacceptabelt! Självklarhet kan tyckas, men om vi inte är tydliga på den punkten riskerar vi att stå här om ett år igen.

Vi måste nämligen bestämma oss – en gång för alla – för vilken arbetsmiljö vi vill ha. En förlegad arbetskultur som gör att kvinnor och män inte känner sig välkomna. Eller en arbetsmiljö som behandlar alla med respekt. För oss är svaret självklart.

Vår bransch har inte råd att förknippas med förlegade och unkna attityder. Vi vet att begåvade människor väljer bort byggindustrin om de uppfattar att den rådande arbetsmiljön är ohälsosam eller om de antar att de inte kommer att få en rättvis chans. Det leder till ett slöseri med kompetens av stora mått. 

Byggsektorn är mitt inne i en urstark byggkonjunktur. Prognoser gör gällande att uppemot 700 000 bostäder ska byggas till år 2025 till år. Vi behöver alla begåvade män och kvinnor vi kan få att detta ska hända.

Det är den typ av positiv bild vi vill se framöver i en framtidsorienterad byggbransch. Som kontrast bör nämnas de positiva budskap som parallellt dykt upp, på studentflak och i den övriga debatten. Det är den typ av positiv bild vi vill seDet är också anledning till de initiativ som tagits i frågan, inte minst i form av kampanjen Stoppa Machokulturen som bedrivits de senaste åren.

Till er som stod på de här studentflaken – och alla ni andra som överväger att börja arbeta inom byggbranschen – vill vi säga detta; ta en seriös fundering på om ni verkligen ska arbeta här. För den här typen av attityder är inget vi kommer acceptera. Förändringen är oundviklig – den här typen av förlegad machokultur är redo att förpassas till historien. 

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna
Johan Lindholm, ordförande Byggnads
Mats Åkerlind, tf vd Sveriges Byggindustrier