Miljö/hållbarhet

SGBC stärker ledningsgruppen

SGBC försträker ledningsgruppen med två personer.
Anneli Alersjö, ny chef för avdelningen certifiering och utveckling samt Cecilia Houtkamp, ny utbildningschef på SGBC. Foto: SGBC

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC) stärker organisationen med två nyckelpersoner till bolagets ledningsgrupp. Anneli Alersjö blir ny chef för avdelningen certifiering och utveckling samt Cecilia Houtkamp blir ny utbildningschef.

Anneli Alersjö ska leda SGBC:s arbete med hantering och utveckling av medlemsorganisationens certifieringssystem. Anneli har lång erfarenhet av miljöstandardisering och arbete på ledningsnivå hos andra medlemsorganisationer. Hon kommer närmast från Svenska Standardiseringsinstitutet (SIS) som arbetar med ISO och CEN för att skapa internationella standarder.

Under sina nio år hos SIS var hon bland annat projektledare för stora internationella projekt såsom ISO 14001 Miljöledningssystem och ISO 50001 Energiledningssystem, samt drivande i uppstarten av internationell standardisering för hållbara städer. Hon har även varit vd för SIS dotterbolag Terminologicentrum.

– Det ska bli roligt att kombinera min kompetens inom certifieringssystem och miljö i en högaktuell organisation som bidrar till arbetet att nå de svenska hållbarhetsmålen, säger Anneli Alersjö.

Kommer närmast från Ramboll

Cecilia Houtkamp ska ansvara för utvecklingen av SGBC:s kurser och utbildningar. Hon har bred erfarenhet av utbildning och pedagogik inom både privat och offentlig sektor. Innan hon började på SGBC var hon nordisk produktägare för E-learning hos Ramboll där hon hade en nyckelroll i utvecklingen av företagets digitala utbildning.

– Jag ser fram emot att få ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av både lärarledd- och digital utbildning hos SGBC. För mig är det viktigt att skapa möjligheter till lärande som är inspirerande och ger förståelse, oavsett personens förutsättningar och kunskapsnivå inom hållbarhet, säger Cecilia Houtkamp.

”Värdefull kompetens och erfarenhet”

Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC, är nöjd med rekryteringarna som utgör en del i ledet med att växla upp klimatarbetet bland medlemmarna.

– Enligt klimatpolitiska rådets senaste rapport kommer vi inte att nå klimatmålen i nuvarande takt, vi behöver därför accelerera klimatarbetet och höja ambitionerna. Sedan 1990 har Sveriges territoriella utsläpp minskat med ungefär en tredjedel. För att klara de nationellt beslutade klimatmålen återstår två tredjedelar att minska fram till 2045 och det finns mycket att göra inom samhällsbyggnadssektorn. Omställningstakten hos våra medlemmar är kritisk för Sveriges hållbarhetsarbete och därför är det extra roligt att välkomna Anneli och Cecilia till SGBC. Jag är övertygad om att deras respektive kompetenser och erfarenhet kommer att vara mycket värdefulla för oss och våra medlemmar, säger hon.