Nyheter

Sh Bygg förvärvar inom anläggning

Stefan Isaksson, Sh bygg, Lars-Erik Lindberg, TM Anläggning, Lasse Svensson, Sh bygg, Tomas Nogelius, TM Anläggning och Crister Isaksson, Sh bygg.

Sh bygg, sten och anläggning AB förvärvar TM Anläggning i Uppsala AB.*
Överlåtelsen är planerad till att genomföras den 31 augusti 2018 och bolaget blir således ett helägt dotterbolag till Sh bygg.

TM Anläggning i Uppland AB startades 1988 av Lars Erik Lindberg. Bolaget riktar främst in sig på totalentreprenader inom industri, handel och fastigheter. Den 27 juni 2018 ingick ägarna i TM Anläggning avtal med Sh bygg, sten och anläggning AB om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget.

– Jag ser mycket positivt på att TM Anläggning blir en del av vår Sh-bygg-familj. Vi jobbar främst mot stat, kommuner och landsting. Tack vare att TM Anläggning riktar in sig mot större privata fastighetsägare kommer vi båda att kunna lära av varandra, bredda vår kundbas och tillsammans stärka oss på vår marknad, säger Crister Isaksson, affärsområdeschef för Sh byggs affärsområde Anläggning.

Överlåtelsen är planerad till att genomföras den 31 augusti 2018 och bolaget blir således ett helägt dotterbolag till Sh bygg.

– Tack vare förvärvet blir affärsområdet Anläggning mer komplett. Dessutom delar TM Anläggning och Sh bygg samma synsätt och kultur där vi jobbar för en hög kvalitet och kundnöjdhet, avslutar Lars Svensson, vd på Sh bygg.