Sigtuna kommun bygger nytt badhus i Märsta

Sigtuna kommun bygger nytt badhus i Märsta
Kommunledningen i Sigtuna kommun har presenterat planerna för ett nytt badhus i kommunen.
Kommunledningen i Sigtuna kommun har presenterat planerna för ett nytt badhus i kommunen. Det nya badhuset skall rymma fyra bassänger, varav huvudbassängen skall ha åtta banor. Den nya anläggningen placeras i direkt anslutning till det redan befintliga Midgårdsbadet och skapar därmed en anläggning som kan fungera året om.

Sigtuna kommuns nya badhus skall kunna ta emot 120 000 besökare per år. Placeringen av det nya badhuset vid det befintliga utomhusbadet, Midgårdsbadet, kommer att optimera användandet av personal och lokaler, dessutom kan den befintliga infrastrukturen samnyttjas. Den nya anläggningen uppgår till ca 4 000 kvadratmeter och skall rymma fyra bassänger, relaxavdelning och ett kafé som skall serva den nya anläggningen och utomhusbadet. Kostnaden för investeringen är beräknad till ca 185 miljoner kronor.

De fyra inomhusbassängerna är fördelade på en huvudbassäng, med åtta banor för att uppnå tävlingsstandard, en rehabiliteringsbassäng, en undervisningsbassäng och en barnbassäng. Rehabiliterings- och undervisningsbassängerna kommer att ha höj- och sänkbart golv för att kunna anpassa bassängerna efter behov. När den nya rehabiliteringsbassängen är på plats kommer den befintliga och snart uttjänta rehabiliteringsbassängen vid Ekilla sporthall att avvecklas. Den nya byggnaden kommer att vara fullt tillgänglig för personer med funktionshinder. I direkt anslutning till huvudbassängen kommer det att finnas en yta som är reserverad för publik/läktare.

Det nya badhuset skall ersätta den i närområdet befintliga badanläggningen Valsta simhall, som färdigställdes för ca 40 år sedan. En upprustning av den befintliga anläggningen skulle innebära investeringar på ca 50 miljoner kronor. Det snart uttjänta badhuset i Valsta och en starkt växande befolkning, som dessutom är ung, gör att behovet av en ny större anläggning i kommunen är stort. Under 2011 och 2012 har det pågått ett utredningsarbete, under hösten 2012 påbörjas markarbeten och byggstart är beräknad till februari 2013. Det nya badhuset beräknas stå klart till hösten 2014.

– Sigtuna kommun växer snabbast och för att säkerställa tillräcklig kapacitet och bra kvalitet är det riktigt att investera i ett nytt och modernt badhus. Genom satsningen skapar vi ytterligare en högklassig idrottsanläggning i Tingvalladalen vid sidan av utomhusbadet och huvudidrottsplatsen, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar. 

– Med byggandet av ett nytt badhus fortsätter kommunledningen sina mycket offensiva satsningar på kultur- och fritidsanläggningar. Vi har just påbörjat bygget av en ny kulturskola, stadsbibliotek och konsthall. I oktober kan vi inviga ett nytt ridhus och projekteringen för en ny sporthall i Steningehöjden pågår. Med det nya badhuset får också simklubben bättre förutsättningar för träning och tävling, vilket är viktigt, säger Anna Johansson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i en kommentar

– Det nya badhuset får en bra placering mitt i samhället och blir lätt att komma till. Det bidrar till att bygga ihop Märsta och Valsta. Kommunledningen kan nu sätta igång en mycket stor och viktig satsning inom fritidssektorn som finns med i den politiska plattformen för mandatperioden, säger Lasse Andersson (C).

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum