Nyheter

SITA utmanar byggbranschen med 100 % källsortering

Genom ett nära samarbete där man bland annat gemensamt ser över både in- och utflöde av material samt upprätthåller en hög källsorteringsgrad på projekten beräknar SITA kunna hjälpa såväl PEAB som NCC med att reducera kostnaderna för avfallshanteringen med upp till 50 procent. ”Målet är 100 procent källsortering”, enligt SITA.

Återvinnings- och avfallshanteringsföretaget SITA har fått förnyade och utökade avtal från två av byggbranschens stora aktörer, PEAB och NCC, för att sköta avfallshanteringen på deras byggarbetsplatser. Och målen är högt satta. Genom ett nära samarbete där man jämför inköp av material med avfallet förväntas avfallsmängden minska till ett minimum, och därmed minskas kostnaderna.

”En väl utvecklad avfallshantering kan genom avfallsminimering reducera kostnaden för avfallshanteringen i ett projekt med mellan 30 och 50 procent. Att värdera avfallshanteringen i ett tidigt skede leder dessutom till både högre återvinnings- och källsorteringsgrad och mindre avfall”, säger Ulf Gustafsson, Chef Bygg, på SITA.

Utöver att hjälpa PEAB och NCC att mäta och värdera inköp och avfall vill SITA arbeta än mer med källsorterings- och återvinningsgraden på deras byggarbetsplatser. SITA har i ett antal tidigare byggprojekt lyckats med att uppnå källsorteringsgrader på hela 100 procent, vilket innebär att allt avfall sorterats och åter- eller energiutvunnits. Den höga källsorteringsgraden har uppnåtts genom SITA Miljöcirkeln® Bygg, som innebär att SITA har en person på byggarbetsplatsen som sköter all hantering och logistik kring avfallshanteringen. På så sätt avlastas byggnadsarbetarna och avfallet blir garanterat rätt omhändertaget.

”Förutom att en hög källsorteringsgrad är bra för miljön har företagen även mycket att vinna på det ekonomiskt. Om man exempelvis lyckas höja källsorteringsgraden från snittet 60 procent till 90 procent minskar kostnaderna för avfallet med en tredjedel” säger Ulf Gustafsson.